Chcete si to prožít také ?

 

Výsledkem zde nejsou psychicky ztýrané a odcizené děti, ale zbytečně ztracená léta života za mřížemi, zničené sociální postavení a pověst celé rodiny na mnoho let.  Jedno je ale společné – vyjdou-li po létech tyto „omyly“ najevo,  ze strany viníků, tedy špatných soudců, státních zástupců či policistů nebyl a není nikdy nikdo potrestán, maximálně se konstatuje, že se „to“ prostě může stát.  Za všechny pro názornost stačí  připomenout nedávný případ jedné kuchařky a jednoho elektrikáře, kteří prošli všemi soudními instancemi a již seděli ve vězení za údajné loupežné přepadení a seděli by tam patrně ještě dost dlouho nebýt přiznání mnohonásobné vražedkyně Dany Stodolové k činům, za něž trpěli právě tito nevinní. K tomu jsme se ostatně za K 213 již vyjádřili.
 
Domníváme se, že na vině současného stavu jsou zejména dva faktory :  Jednak – jako ostatně vždy – lidé, tedy celková úroveň policistů, státních zástupců a soudců, jejich profesní erudice, svědomitost, cit pro situaci i konkrétní osoby a také poctivost . Kdo s nimi měl co do činění, asi mi odsouhlasí, že to nejen není vesměs slavné, ale že dokonce je to převážně přímo strašné.
 
Druhá chyba je zcela jistě systémová, kdy systém je nastaven tak, aby pokud možno každý trestný čin měl pachatele – na tom závisí hodnocení jak jednotlivých policistů, tak i policie jako celku – a jestli je to pachatel skutečný nebo čistě fiktivní, na tom už tak moc nesejde.
 
 Mimochodem časem jsme i my pochopili, proč zrušení § 213 naráží na tak zuřivý odpor současných státních struktur :  Mimo jiné i proto, že tento § tvoří jádro „úspěšnosti“ naší policie (pronásledovat otce vždy činilo „strážcům zákona“ zvláštní potěšení už proto, že po ní nikdy nestřílejí)  a pokud by byl vypuštěn, objasněnost případů a tedy i úspěšnost policie by rychle klesly někam ke 20 %, kde se běžně pohybuje například u krádeží aut. A pak by se už možná nejen opoziční poslanci začali nahlas ptát, k čemu vlastně tu třicetitisícovou neproduktivní armádu v černém potřebujeme ? 
 
Podobně nesmyslný systém je nastaven i pro  justici – pro soudce je výhodné obviněného odsoudit, i když důkazy jsou značně pochybné, neboť opačná cesta – zprostit obžaloby – je už spojena se značnými problémy. Především to znamená, že obžalovaný bude požadovat náhradu škody (a ta nemusí být malá, zvlášť pokud jsme ho pro nic za nic drželi po určitý čas ve vazbě) a také je to otevřeným přiznáním, že policie i státní zastupitelství zcela selhaly. „Vděčnost“ justičních kolegů takovému soudci je pak snadno předvídatelná.
 
Objektivnosti a snaze po skutečném objasnění případu by značně pomohlo rychlé a přímé vyvozování odpovědnosti za nesprávný postup, zvláště pak za křivé a nepodložené stíhání či dokonce odsouzení – jenže kolik policistů a státních zástupců by pak mohlo vcelku bezpracně žít ze státních platů jako žijí dnes ? Zkrátka průšvih z nepodloženého stíhání nevinné osoby by měl být značně větší nežli prémie za „úspěšně vyřešený případ“, který se už za pár týdnů často tak úspěšným nebude jevit.
 
Základní zásada spravedlnosti, že „je lepší nechat běžet deset grázlů nežli odsoudit jednoho nevinného“ tak byla zcela opuštěna a byla nahrazena zásadou „Přišij to, komu se ti to zrovna hodí, a o víc se nestarej.“
 
Máte psa ? Chodíte s ním na procházku ? Tak pozor, jste potenciálním podezřelým číslo 1 z příští neobjasněné loupeže či krádeže ve Vašem okolí !! Jak je to možné ? Jednoduše : Půjdete venčit psa kolem trafiky, kterou v noci někdo vykrade. Dotyčný si na to vezme rukavice, vy ale na svého psa nikoliv. Se psem se zastavíte právě na rohu, u té trafiky, neboť pejsek ji vždycky a pravidelně  občůrává. Nedej bože, abyste si třeba vysypávali kamínek z boty a přitom se tam chytli za kliku !!  Policie po ohledání místa činu samozřejmě žádné použitelné stopy nenajde, nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel – ale našly se Vaše otisky a stopy po Vašem psu. A už se vezete !! Policajta samozřejmě nepřesvědčíte, že byste si těžko bral s sebou psa, kdybyste šel loupit, kampak na ně s logikou. To přece byla od Vás promyšlená a připravená finta, abyste je zmátl. A pokud budete dál vytrvale zapírat, tak Vás strčí  do vazby, tam už změkli jinší kabrňáci. No a protože pro soudce je nejjednudušší moc se neptat a věc odsoudit, zvláště pokud jste byli ve vazbě, dostanete flastr a už Vám ho nikdo neodpáře. Pokud se nestane zázrak a skutečný pachatel se buďto nepřizná anebo ho nechytnou při nějaké jiné  akci.
 
Tak nějak podobně se vyvíjel i případ Davida Herinka, který začal před 6 lety, kdy bylo Davidovi 19 let a vlastnil malý bazar. Jak známo, bazary se živí vykupováním věcí a Davidovi tehdy někdo nabídnul ke koupi výhodně počítače. Povinnost ověřit si původ zboží tehdy ještě nebyla, a tak se David o tom, že jsou kradené, dověděl až s příchodem policie asi o dva měsíce později. Policie sice netvrdila, že je David přímo ukradl, ale tvrdila, že musí vědět, od koho je má a kde ten dotyčný zrovna je. To David nevěděl, vzpomněl si jen, že ten někdo mluvil s cizím přízvukem, nejspíš rusky nebo ukrajinsky. To ale policii nestačilo, a tak pro jistotu strčila Davida na půl roku do vazby, jestli tam „nevyměkne“. Nevyměknul, neboť jaksi nebylo k čemu se přiznat. Tak ho po půl roce zase pustili a aby mu nemuseli tu vazbu zaplatit, tak řekli, že je to aspoň podílnictví, neboť „soud“ prý „nabyl přesvědčení“, že musel vědět, že počítače jsou kradené.
 
David si sice myslel o spravedlnosti své, ale doufal, že tím to skončilo.
 
Neskončilo, neboť asi dva měsíce poté, co byl propuštěn z vazby, neznámí pachatelé vyloupili tutéž prodejnu znovu – a jeden z nich byl Ukrajinec.   A policii, která zase neměla pachatele, nenapadlo nic jiného, než sdělit obvinění zase Davidovi. Ostatně ty první počítače přece taky pocházely z této prodejny – tak co ? Ani neuvažovala nad tím, že by bylo od něj dost naivní loupit v prodejně, z níž už jednou počítače vykoupil a kde ho při různých rekognicích personál dobře poznal, nevadilo jí ani, že David se s žádným Ukrajincem nikdy nestýkal a nikdo je spolu nikdy neviděl  Nikdo z prodejny Davida také jako pachatele nepoznal, jen děti, které se v době loupeže nacházely poblíž, popsaly velmi všeobecně postavu, která mohla být svou velikostí téměř kýmkoliv – a tedy i Davidem.  Při přímém kontaktu ho ale rovněž nepoznaly. Po Ukrajinci se slehla zem a i když naše police požádala Ukrajinu o vydání (a zřejmě si od jeho výslechu slibovala, že sám určí, kdo byl tím druhým), k ničemu to nevedlo. Po pěti letech (!) Ukrajina sdělila, že ho nenašla a pátrání bylo zastaveno. Jenže naší policii zbyl nevyřešený případ – a to je zle. A tak si vzpomněla na Davida. Důkazy sice nebyly žádné, ale přece nepůjdeme domů bez prémií, že?  A protože jediné, co na justičním systému funguje vskutku skvěle, je systém vzájemného krytí, státní zastupitelství napsalo obžalobu a chystá se soud.
 
 
 
 
A proto bychom rádi pozvali nejen všechny členy K 213, ale i ostatní občany, kterým záleží na tom, aby nebyli příštími „podezřelými“ – přijďte se na toto trestní řízení podívat, ať vidíte, jak se u nás vede důkazní řízení a jak málo stačí ke zničení cizího života. Neboť z cizího krev přece neteče. Nebo teče ?
 
Může se stát, že soused, který hasí svůj dům, pomáhá i nám, aby oheň nepřeskočil na naši střechu. A budeme-li se tím jenom dobře bavit, pak by se mohl příště  bavit on, až bude hořet zase u nás.
 
Justice se sama od sebe k lepšímu nezmění, k tomu ji musíme donutit. A nejhorší je nedělat nic a myslet si, že „na mě nedojde“ anebo že „mně se to nemůže stát“. To je vskutku nejlepší cestou být příštím nevinně odsouzeným.
 
Všechny, kterým není jedno, kde žijí a co se kolem nich děje, zveme na soudní přelíčení ve věci obžalovaného Davida Herinka, které se koná
 
II. Jednání:
dne 19. října 2005 od 9 hodin
 
na
 
Obvodním soudě pro Prahu 3,
Jagellonská ul. 5,  místnost č. 112 – I. patro.
 
  
 
Za K 213
 
 
 
                                                                                              Ing. Jiří Fiala,
                                                                                                   mluvčí