Výzva ministru spravedlnosti

Viděli jsme tzv. "transparentní konkursy" na nové soudce. Jsou naprosto nedostatečné.  Zastavte je !!  

Pan

JUDr. Pavel Blažek,

 ministr spravedlnosti ČR

 

                     KONKURSY NA MÍSTA SOUDCŮ  - VÝZVA K ZASTAVENÍ

 

            Vážený pane ministře,

 Na základě osobní zkušenosti z průběhu konkursů na místa soudců, proběhnuvšího u KS v Praze, Vám tímto sděluji, že takto prováděné konkursy mají jednak k transparentnosti hodně daleko, jednak mají zcela nedostatečný obsah a lidi, takto vybrané, nelze soudci jmenovat.

Začíná to už obsazením výběrové komise, kterou vede stará komunistická struktura Švehlová - a podle toho pak taky ten výběr vypadá. Mimochodem, mě zaráží, proč komisi nevede současný předseda soudu - Drápal - ale ten, jak jsem si všiml, není nikdy u ničeho a nedělá zřejmě vůbec nic, vyjma braní peněz.

O transparentnosti průběhu nemůže být vůbec řeči, protože nejen že se nedozvíte o kandidátech vůbec nic, dokonce ani jejich jména ne, ale taky se nic nedozvíte o způsobu výběru - tedy zda všichni prošli, nebo kdo neprošel a proč neprošel, čili jaká jsou kritéria, podle kterých komise vlastně rozhoduje.

Není zveřejněn nejen seznam kandidátů, projednávaných toho dne, natož jejich dosavadní profesní životopisy, ale ani program, kterého se bude komise držet a kdy bude co projednávat.

Za zcela zásadní - nikoliv jediný - nedostatek pak lze označit skutečnost, že se komise vůbec nezajímá o problematiku opatrovnictví, nikdo v ní tento obor nemá na starosti, nikdo se k němu nepřihlásil, jediná otázka z tohoto oboru nezazněla, nejspíš už proto, že sami členové komise o něm nic neví.

Přitom mají vybírat kandidáty, kteří, mj., budou opatrovnictví na soudech soudit, což je skutečnost zcela alarmující.

Pokud jde o veřejnost průběhu jednání, ta je zajištěna jen částečně a s okatě najevo dávanou krajní nechutí, s tím, že veřejnosti je maximálně dáváno najevo, že tam rozhodně není vítána.

I proto je nejen doprovázena justiční stráží (ač k tomu není žádný důvod), ale také vykazována z jednání po dobu mezi jednotlivými kandidáty, kdy se zřejmě komise radí o průběhu předchozího pohovoru.

Pokud vím, konkursy mají být prováděny veřejně, a to CELÉ, není mi známo, že by nějaká část průběhu konkursu měla probíhat neveřejně, případně o co se takové opatření opírá - ale tím kontrola veřejnosti zcela pozbývá smyslu, pokud je před ní tajeno, co si o daném kandidátovi komise myslí, jak ho hodnotí a proč ho takto hodnotí.

Lze tedy konstatovat, že konkursy veřejné, ani transparentní NEJSOU, protože jejich nejdůležitější část je veřejnosti znepřístupněna (když už je předtím činěno všechno možné, aby se veřejnosti účast maximálně znechutila).

Konkursy, při nichž jsou vynechány celé obory práva, a to obory natolik zásadní, nakolik jimi začínající soudci téměř jistě projdou,  pozbývají smyslu jako takové - stejně jako konkursy prováděné za předsednictví osoby, která žádný mravní a morální kredit nemá a která je široko daleko známa jako protřelá stará komunistická struktura. Divím se ostatně ostatním členům komise, kteří odbornost ve svých oborech zjevně měli, že se nestydí s takovouto osobou v jedné komisi zasedat.

Nutně se musím pozastavit i nad tím, že v komisi zcela chybí kdokoliv z MSp, které má justici jako celek na starosti - a má tam přímo samostatný odbor dozoru a dohledu. Ten odbor je zjevně k ničemu, to ví každý, kdo s ním přišel kdy do styku - ovšem že je tak prohnilý, že nijak nedohlíží ani na organizační průběh konkursů - protože to, co popisuji, to jsou všechno správně jeho starosti a jeho odpovědnost - to je skutečností naprosto zarážející.

Samo MSp  o sobě tvrdí, že má ORGANIZOVAT práci justice - tak ať ji teda organizuje - a průběh a příprava konkursů jsou zcela jeho zodpovědnost po organizační stránce (po stránce odborné pak jednotlivých členů komise, přičemž je zřejmé, že tam celé podstatné obory vůbec zastoupeny nejsou).

Kromě chybějících oborů práva v komisi rozhodně chybí přezkoušení obecných kulturních znalostí a všeobecného rozhledu, neboť má-li mít soudce jakoukoliv autoritu u veřejnosti, nemůže to být omezený právní blbec, ale měl by mít alespoň základní znalosti z prostředí, v němž žije a má soudit, tedy především z historie, politiky, vlastivědy a všeobecného kulturního rozhledu vůbec.

Není trapnější situace - přesto je tato situace zcela typickou - jako když jsem byl nedávno souzen za útok na Mariánský sloup, a přitom bylo naprosto zřejmé, že NIKDO  z justice nejen že nevěděl nic o Sloupu a co symbolizuje, ale neměli ani pranepatrnější základy z historie vlastního národa, což následně předváděli veřejnosti. Navíc byli natolik líní, že ač se měli danou problematikou přímo zabývat, neobtěžovali se k ní opatřit si jedinou relevantní informaci.

Je to ostudné a ubohé, stav soudců totálně deklasující a dehonestující - a výběrová komise pro nové soudce je první jasnou příležitostí, jak vyslovené kulturní analfabety a ignoranty nepustit dál.

ZÁVĚREM  tedy konstatuji, že průběh konkursů, tak, jak jsem ho zaznamenal na KS v Praze, není ani transparentní, ani veřejnosti přátelský, ani přehledný, dále že v něm nejsou zastoupeny zcela zásadní oblasti práva, jež budou soudci v budoucnu  jistě potřebovat, pokud se soudci stanou a že takový průběh konkursu nezajišťuje to hlavní - tedy že za budoucí soudce vybere dostatečně erudované a důstojné osoby, a to nejen po stránce znalosti všeobecného práva.

Takovéto konkursy produkují jedině kolečka do strojů, nikoliv samostatně myslící, erudované a zkušené soudce.

Na takových ovšem má být nezávislá justice demokratického státu postavena.

Za této situace nevidím jinou možnost, že takto probíhající, zjevně ostudné, konkursy OKAMŽITĚ PŘERUŠIT a zorganizovat konkursy nově a nové, podle jasně stanovených pravidel, veřejnost a transparentnost řízení plně zaručujících, pochopitelně především s vyloučením zprofanovaných komunistických struktur a osob.

Presidentu republiky jsem již doporučil, aby přerušil jmenování nových soudců, protože na základě takovýchto konkursů nelze soudcem nikoho jmenovat.

            S pozdravem

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                             předseda o.s. K 213

 

 

________________________

________________________

 

 

 

_____________________________

_____________________________

 

Podobnou výzvu pak dostal i president republiky (Už proto, aby nemohl říct, že o ničem nevěděl....) : 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-25 13:09
Podle Blažka je represe v Česku nadužívána. Jmenoval členy pracovní skupiny pro trestní politikuceska-justice.cz/.../...
___________________

To bude ta skvělá "pracovní skupina..."

www.k213.cz/JOOMLA/3735-pracovni-skupina
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-25 13:11
Bývalý soudce Sovák čelí obžalobě za ovlivňování rozhodnutí vrchního soudu

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-25 13:13
Délku soudního řízení v případu pádu mostu ve Studénce prověří ombudsman

ceska-justice.cz/.../...
_____________________

Může prověřovat furt dokola... Dokud budou soudit debilové - a nikdo je za to nebude trestat...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-25 13:14
Nejvyšší státní zástupce podal dovolání v kauze estébáků šikanujících disidenty

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-25 13:17
Můžete podpořit Tomášovu knihu - v tomto hlasování :
(Stačí vyplnit Jadlovský - a už vám samo naskočí - Otec na útěku).

www.magnesia-litera.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-25 16:27
Kučera si stěžuje na vyvlastnění :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-25 16:27
Archivy ukazují, co byl Pavel zač...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-26 12:37
Tenhle člověk mě děsí ...


"Pokud by se koalice nedokázala domluvit na jednom kandidátovi, hledala by hlavu státu mezi ústavními soudci nebo soudci Nejvyššího soudu…

„V tom by byla volba prospěšnější pro fungování demokracie v ČR. Prezidentem by byl někdo, kdo by na to byl připraven svou dosavadní kariérou. Teď jsme v situaci, že se lidé rozhodnou do politiky vstoupit přes nejvyšší funkci ve státě,“ nelíbí se Sokolovi".

novinky.cz/.../...

Tak panáčkovi se nelíbí, že díky přímé volbě mohou do politiky vstupovat lidé nezkušení - a současně říká, že když by se koalice na ničem nedohodla, tak by kandidovali nejspíš soudci Nejvyššího nebo Ústavního soudu... ???

Zbláznil se ???

A ti mají politickou praxi jakou ?? A životní - jakou ?? Často ani nevědí nic o běžném životě, natož o politické praxi, kterou navíc mají zakázanou. Stačí si přečíst ta jejich slavná usnesení, kde dokazují, jak jsou naprosto mimo. Viz :

k213.cz/.../...

A jejich úroveň ??

Jak kterých, ale obecně ne o moc lepší, než je úroveň Nerudové nebo Zimy či Pavla.

Takže - z louže pod okap.

A vidíc situaci, že by si dnešní koalice snadno prosadila svého kandidáta - začíná se mi zdát, že ta přímá volba není až takový nesmysl, jak by se mohla jevit...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.