ÚS : Rozpolcená judikatura, vysvětlení podává policista

Zbabělost soudců Ústavního soudu, včetně jeho předsedy, přenesla veškerou odpovědnost za rozpolcené rozhodování na službu konajícího policistu. Ten vysvětloval nevysvětlitelné. 

Natáčeli jsme dnes v Brně. 

_________________________

 Špatná adresa : Joštova 8.

Chudák markrabě Jošt za to ale nemůže... 

Už to číslo - tak nějak symbolicky... Přibité - nepřibité, cedule drží - nedrží - zčásti uražená, jak po boji... 

Je vidět, že soud je v dobrých rukou...   

Zemanových poskoků.  

Personál Ústavního soudu dobře věděl, kdo je očekáván, o domluvené schůzce byli zjevně všichni přítomní předem informováni. Soudci také. Proto utekli. Soudce Fenyka jsme viděli odjíždět přímo před námi, vyběhl ze soudu i se psem. O předsedovi soudu Rychetském nám policista sdělil, že zde není. A že on je pověřen nám předat dopisy, které již Ústavní soud zaslal předtím mailem. 

Tisková mluvčí k ničemu, prý se nedostaví. Zač je placena, Bůh ví. Ostatně, asi za totéž, za co ostatní personál soudu. 

Mít takový Ústavní soud, názorově nepevný, rozpolcený a má-li si obhájit vyřčené, i zbabělý - je národní tragedie. 

Aneb : Zpátky na stromy. Z těch by se rozhodovalo líp, spravedlivěji a objektivněji. 

___________________

 

Máme DVĚ ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI

 

Stížnost A.  -  II ÚS 237/22   z 22.2. 2022

Stížnost B.   II. ÚS 1626/22  z 5. září 2022  

 

Je tedy mezi nimi rok a půl časový rozdíl. 

___________________

II. ÚS 237/22 #1 (zakonyprolidi.cz)

 

II. ÚS 1626/22 #1 Rozhodování o úpravě péče o nezletilé věkem blížící se dospělosti (zakonyprolidi.cz)

___________________

Snadno zjistíte, že v OBOU  případech je autorem soudce David Uhlíř

Lidé, kteří během půl roku vydávají  - bez zjevné vnější příčiny -  zcela protichůdné názory, navíc rozsudkem, nepatří na Ústavní soud, ale na psychiatrii.

 

 

___________________

 

ZNAKY společné  :   Už na první pohled můžeme vidět, že je vyřizoval - obě dvě - II. senát ÚS. O to je to podivnější. Nutně musí trpět schizofrenií, jak z dalšího vyplyne. 

Obě stížnosti řeší nechuť 14-ti letého chlapce být s matkou, resp. jeho odpor k ní. 

Oba nezletilí, jichž se stížnosti týkají, neměli zásadní výchovné problémy a s rodičem, ke kterému je soudy násilím nenutily, žili v klidu, spořádaně a v pohodě.  

Obě stížnosti se týkají rodin či prostředí, v němž alespoň jeden z rodičů je členem našeho sdružení - a tím pádem máme v obou případech informace přímo od pramene, z první ruky. (To asi ÚS opravdu netušil). 

Tím společné znaky obou případů končí. 

 

ZNAKY  rozdílné

V prvním případě matka již předtím mnohačetně selhala a dítě jí muselo být - před 8-mi roky - odebráno z péče a svěřeno otci. Současný odpor dítěte k ní byl vysvětlován křivým znaleckým posudkem jako "syndrom zavrženého rodiče", vypěstovaný otcem, ačkoliv pro tento syndrom nebyly splněny ani základní předpoklady (dítě matku dobře a z mnohačetných zkušeností znalo - a mělo k ní proto důvodný odpor, založený na osobních zkušenostech, nikoliv na povídačkách, jež by si nemohlo ověřit). Vzhledem ovšem k naprosté negramotnosti soudců všech stupňů v této oblasti byla tato argumentace přijata za svatou, i když byla praxí mnohačetně vyvrácena. 

Jakákoliv snaha dítěte vysvětlit svá stanoviska soudu byla brána za důkaz manipulace a poštvání dítěte otcem, případně ještě - mezi řádky, ale o to vážněji míněno - jeho zástupcem, tedy předsedou K 213, kterážto osoba byla soudcům natolik podezřelou, že jí automaticky přisoudili ty nejhorší úmysly, ačkoliv pro to neexistovala ani jediná indície, natož přímý důkaz. 

 

Ve druhém případě byla v podstatě tatáž vyjádření dítěte brána za "svobodný projev dítěte", případně "ne už dítěte, ale mladého dozrávajícího člověka", jež jsou soudy povinny respektovat. 

V tomto případě vyrůstalo dítě u matky, ale mělo k tamnímu prostředí takový odpor, že přešlo k otci a už se odmítalo k matce vrátit. 

V tomto směru vyvinulo - samostatně - značnou iniciativu, kdy se spojilo s právničkou, udělilo jí plnou moc a ta za něj podávala návrhy předběžného opatření tak, aby mohlo zůstat u otce, i další podání, včetně ústavní stížnosti. Tato podání byla doplněna přepisy nahrávek pořízených dítětem doma, v prostředí matky, kde jej matka, či její druh, navádí, až bude u otce, aby např. dal pěstí svým mladším polorodým, v té době 4-letým sestřičkám - a přesvědčil se, že budou brečet... což, mimochodem, ÚS hodnotil jako "rovnocenné výchovné schopnosti obou rodičů..."

Ústavní stížnost zde - B - směřovala pouze proti předběžnému opatření (v případě A proti rozsudku ve věci samé, jenž nařizoval střídavou péči, najednou - záhadně - skoro povinnou, pokud ovšem o ni zažádá matka...). 

Stížnost A byla usnesením odmítnuta (vysvětlení jsme zažili právě dnes na vlastní kůži - kdy vlastně celý ústavní soud před námi prchnul), stížnosti B bylo - o půl roku později -  vyhověno... 

Za platnosti těchže zákonů, během jediného půlroku... 

Nevysvětlitelné - také proto se nikdo ze zodpovědných o vysvětlení ani nepokoušel. 

My se o ně přesto pokusíme. A můžeme mít za to, že po první ústavní stížnosti - té odmítnuté - soudci přeci jen zaznamenali ostrou a hlavně důvodnou kritiku, jež se na ně snesla především z těchto stránek - ale i písemnými stanovisky strany otce - a jež - snad - otevřela cestu ke druhému, úspěšnějšímu případu, kdy vlna ostudy soudce donutila si stížnost alespoň přečíst a vážně se jí zabývat... 

______________________

A teď ta dnešní reportáž... 

 

https://www.facebook.com/100083015850497/videos/2259358750893830

 

https://www.facebook.com/100083015850497/videos/476759184416174

 

https://www.facebook.com/100083015850497/videos/840102923687611

 

 

_______________

 

_______________

Názor 14-ti letého dítěte - a exces Ústavního soudu... (k213.cz)

_______________

 

 

_______________

 

_____________________

 

 

 

 

 ______________

 Názor 14-ti letého dítěte - a exces Ústavního soudu... (k213.cz)

 Ústavní soudce : Co si stát kupuje za 200 tisíc měsíčně (k213.cz)

2 soudy v jednom čase (k213.cz)

Vzdělání soudců : Prý se zúčastnili... (k213.cz)

Mádr : Pravda o senátu za 10.000,- Kč (k213.cz)

 

_____________________

_____________________

 

 

 

___________________________

___________________________

 

Rokování pod hákovým křížem...

 

(V brněnském hotelu Passage) aneb : Slavné  KOLOKVIUM..

 

NS : Strach z pravdy (k213.cz)

Zlatá slova (k213.cz)

 

 

Brněnské kolokvium předsedů Nejvyšších soudů EU se v hotelu Passage konalo pod tímto znakem . Jak vidět v odrazu - policie hlídá... Neustále. 

Náhoda ? Záměr ? Aktuální výzdoba pouze pro kolokvium ? Nebo kouzlo nechtěného ?? 

Přesto - napovídajícího. 

Možná, že jen správně, že nás tam nenechali vystoupit... 

________________________

________________________

 

 Sněmování pod hákovým křížem se prý vydařilo... : 

 

Právní stát je základním kamenem EU, zaznělo na semináři v Brně

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

Comments  

0 # Tomáš Jadlovský 2022-10-15 08:27
Otřesné čtení. My, co máme vlastní zkušenost, se už nedivíme. A většině ovcí se i nadále bude servírovat v médiích, jak vše v justici téměř perfektně funguje, drobné nedostatky vždy napraví moudrý ústavní soud a stěžují si jen věční kverulanti. Možná bych formuloval nadpis krapet odlišně - judikatura je nikoliv rozpolcená (to by byla jen dvojí), ale rozříštěná do mozaiky případů, které se rozhodovaly nikoliv podle zákona nebo snad morálky, ale podle momentální nálady asistentů soudců, podle společenské objednávky a podle sympatií a antipatií k účastníkům řízení. Loterijní judikatura všem vyhovuje, protože odůvodňuje nutnost armády soudců a asistentů a hlavně jejich platů. A snad byste občané nechtěli, aby za ty skromné platy v pátek byli všichni na pracovišti.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-15 09:51
Další výsledek "práce" našich geniálních soudců, včetně těch ústavních...

Plné kriminály, z velké části lidmi, kteří by v jiných zemích buďto vůbec souzeni nebyli (viz § 196 - a podle něj sedí třetina vězňů...), anebo by byli odsouzeni k jiným, případně výrazně kratším trestům...

novinky.cz/.../...

Ale plné kriminály soudce rozhodně netrápí, naopak. Oni mají "vyděláno", prokazují tak, jak jsou bdělí a "chrání společnost" (v nemalé části případů před slušnými lidmi, kteří by se v řádné společnosti nikdy do konfliktu se zákonem nebyli dostali), také jak jsou "přetížení" - a že potřebují další a další "posily" - rozuměj, další a další členy příbuzenstva, zejména toho totálně neschopného - zaměstnat ve státních službách, bez jakéhokoliv nároku na kvalitu odvedené práce...

A pokud je jejich příbuzenstvo už natolik tupé, že ani ta práva není schopno absolvovat - tak je přece ještě spousta míst u policie, případně Vězeňské služby - se skoro stejnými výhodami a nulovou odpovědností, jako v justici...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-15 11:05
Ještě horší než popsaná situace je reakce soudu na ni :
Nic svolávat nebudem, že jeden z nás je magor, je normální, to vůbec nehodláme řešit...
Prostě totální smíření s takovouto situací nebo dokonce její vydávání za standardní normál...
Horší Ústavní soud si sotva lze představit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-15 15:06
Na všem se dohodněte, pak přijďte na soud - tam Vám to zpečetíme.

Abychom sami nemuseli nic řešit.

A dál brát velké prachy za údajně strašlivě zodpovědné povolání...

tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-16 17:05
Budování důvěry občanů k justici... Aneb : S hladinkou se ta spravedlnost hnedle jeví snáz...

________________

Porovnejte
to budování důvěry veřejnosti v soudce v českém a slovenském prostředí :-)

SR:

„Napriek zákazu byť na pracovisku pod vplyvom alkoholu a v pracovnom čase vykonávať funkciu sudcu pod vplyvom alkoholu, bolo dychovou skúškou dňa 25. augusta 2022 u disciplinárne obvinenej zistené objemové percento alkoholu v krvi, teda vykonávala funkciu sudcu počas pracovného času pod vplyvom alkoholu. Disciplinárne obvinená svojim konaním spáchala závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu,“ uviedla počas utorkového pojednávania predsedníčka senátu Viola Takáčová.
spravy.rtvs.sk/.../...

A v ČR:

Jako první se před kárný senát dostal případ soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 Mgr. Jany Tůmové. Její prohřešek spočíval v tom, že letos v únoru soudila opilá. Už při cestě do soudní síně z ní pracovníci soudu cítili alkohol, měla nasazené tmavé brýle a neudržela rovnováhu. Přesto asi po dvou hodinách nejprve odmítla orientační dechovou zkoušku nařízenou vedením soudu a pokračovala v jednáních, byť alkohol byl cítit i v soudní síni. V tomto stavu projednávala celkem šest případů a teprve poté se zkouškou souhlasila – po zhruba pěti hodinách v soudní síni ukázal přístroj 1.52 promile. „Lituju toho a už se to nebude opakovat,“ uvedla Tůmová, která je v justici od roku 2016 a pracuje na civilním úseku.

Kárný senát v tomto případě akceptoval dohodu o uznání kárného provinění a přijetí trestu snížení platu o 15 % na jeden rok. Alkohol při rozhodovací činnosti soudce je samozřejmě velmi závažné porušení povinnosti soudce a bez jakýchkoliv pochybností ohrožuje důvěru v soudní systém.
Na druhou stranu vzal senát v úvahu, že dvaačtyřicetiletá soudkyně se šestiletou praxí nebyla dosud nijak kárně řešena a její dlouhodobé pracovní výsledky jsou dobré. Podle předsedkyně obvodního soudu Andrey Lomozové patří Tůmová k průměrně pracujícím soudcům, je pečlivá, nemá průtahy. Daný exces byl prý ojedinělý a kárně obviněná z něj jednoznačně vyvodila potřebná opatření k nápravě tím, že dobrovolně nastoupila příslušnou léčbu.

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-17 12:18
Že nám toho ale vysvětlili ...
_______________

Soudy musí vysvětlovat svou práci a dbát na etiku, zaznělo na kolokviu na Nejvyšším soudu

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.