Ing. Fiala zadržen Policií ČR

Ing. Fiala byl včera, 17.1.2024, zadržen Policií ČR a nejspíše se nachází v cele předběžného zadržení v České Lípě.

Zjišťujeme podrobnější informace.

Po 26ti hodinách jsem byl - dnes v poledne - propuštěn. Zadržen jsem byl na soudě v České Lípě, chvíli před nařízeným jednáním a před jednací síní, kde jsme - spolu se zmocnitelem - seděli a čekali na jednání. 

Najednou se kolem prošel předseda soudu, Koťátko, pak justiční stráž - a pak se seshora, z kanceláře předsedy soudu sesypalo asi 10 policajtů a justiční stráže - s tím, že mají příkaz k zadržení. 

Namítal jsem, že máme před sebou jednání a že je i v jejich zájmu, aby jednání proběhlo řádně, protože jinak se zmaření jednání rovná pohrdání soudem. 

Na to řekli, že jim to předseda soudu odsouhlasil a soudkyně se písemně vyjádřila tak, že zástupce otce k jednání nepotřebuje. Asi nepostřehla, že já tam nejsem kvůli ní, ale kvůli otci - a ten moje zastoupení rozhodně potřebuje. 

Přesto je nic nezajímalo, odvedli mě do cely CPZ na nedaleké policii - a že proběhnou nějaké úkony, kterým jsem se prý vyhýbal. Pravda je, že jsem se vyhýbal - a mám právo se vyhýbat - zahájení dalšího bezdůvodného trestního stíhání, k čemuž mě 10 předchozích zprošťujících rozsudků plně opravňuje. 

Nejsem povinen se nechat šikanovat do konce života. 

Noc jsem strávil na betonové posteli v CPZ, pod dvěma dekami, ráno zase další předávání papírů a výslechy k nim pokračovaly. 

O celém průběhu jsme právě natočili s kolegou Hlásenským rozhovor, který bude co nejdříve zveřejněn. 

Oceňuji, že zastoupený zmocnitel to chápal jako útok na Spravedlnost a její zastupování lidí v opatrovnických sporech - s tím, že asi toto zastoupení stojí za to, když justici stojí za to na ně takhle brutálně a bezuzdně útočit. 

Jinak mě bezesporu zaujalo množství lidí, které na policii zaměstnávám. Řekl bych, že mám dávno svoje specializované oddělení, které nic jiného než mě neřeší, a to jak v České Lípě, tak v Nymburce - kde je to prakticky celá policie. 

Zahájená trestní stíhání se týkají - jako už tradičně - dopisů soudkyním, tajemníkovi MÚ nebo mailů přestupkové úřednici (Rakové) poté, co se stala důvodně podezřelou, že ukradla odvolání - tak, aby její výplod neprošel odvolacím řízením a mohla na něm rovnou vyznačit právní moc. 

Zneužití pravomoci jako vyšité. Ji nikdo nestíhá - mě za maily jí - ano. 

Prý se bojí chodit po ulici a prý špatně spí... 

K tomu bych dodal - že je to tak naprosto správně. Protože - klidný a zdravý spánek - je vymožeností spravedlivých. Zloději a podvodníci - ať se bojí. Ke zkáze spěje společnost, kde zloději a podvodníci spí bezstarostným spánkem s pocitem beztrestnosti a nepostižitelnosti. 

 

Uvidíme, co bude dál. 

Jsem rád, že mě ze zadržení propustili - a jsem rád, že se některé věci, zejména v České Lípě, proberou před soudem. Byť tam budu - na rozdíl od skutečných viníků - v roli obžalovaného zatím pouze já. Ale  to už jsem si zvyknul... 

Děkuji všem, kdož mi jakkoliv pomohli, i morálně a i během té krátké doby dávali najevo, že jsou na mé straně a plně mi důvěřují. 

Velice si každé podpory vážím. 

 

_________________________

_________________________

 

Rozhovor natočený večer po propuštění : 

 

Alois Hlásenský 18. 1. 2024 Rozpuštěný, propuštěný, vypuštěný. | By Alois Hlásenský | Facebook

 

 

_________________________

_________________________

 

 KS v Liberci, prostřednictvím

OS v České Lípě

JUDr. Barbora Sovičková, soudkyně

                                                                                                                                     K č.j. 20 P 27/2016

                                            ZMATEČNOST JEDNÁNÍ ze dne 17.1. 2024

                                   Námitka podjatosti soudkyně

                                   Námitka nezpůsobilosti soudkyně

                                   Návrh na vyloučení soudkyně JUDr. Sovičkové

Viděl jsem hodně hloupých soudkyň, ale ještě nikdy takovou, která by cíleně zapracovala na zmatečnosti vlastního jednání a okatě a demonstrativně potvrzovala svou právní negramotnost. 

Prohlášení soudkyně Sovičkové o tom, že zástupce otce k jednání nepotřebuje, poskytnuté dokonce písemně, do policejního spisu,  je fatálním obrazem absolutní právní negramotnosti soudního personálu v České Lípě, dokreslující, že ani totální blbka Lehmannová nebyla žádnou výjimkou, ale potvrzením děsivého standardu tamního soudu.

Rád věřím, že soudkyně zástupce otce k jednání nepotřebuje, on tam také nepřijel kvůli ní, ale kvůli otci, který ho k jednání naopak urgentně potřeboval. Cílené znemožnění účasti při jednání zástupci otce je zjevným excesem, který samozřejmě celé jednání zneplatňuje a činí jej zmatečným.

Otec má právo na právní pomoc,  a  to ve všech stádiích řízení, při ústním jednání soudu pak především, soud je povinen mu toto právo v praxi zaručit, ne jej pošlapávat, a také je povinen zajistit rovnost stran před soudem. Pokud je mi známo, matka zastoupena byla, a to  profesionální právničkou, nucené vtlačení otce do role bez právního zastoupení, kdy je vydán na milost a nemilost rozmarům zjevně nevzdělané soudkyně, je hrubým porušením principu spravedlivého procesu, i základních práv účastníka řízení.

Kdo cíleně jednání soudu zmaří, dopouští se trestného činu pohrdání soudem podle § 336 TZ. V této souvislosti podávám proto jak trestní oznámení, tak i kárný podnět předsedkyni krajského soudu na soudkyni Sovičkovou a předsedu soudu Koťátka, který na zmaření vlastního jednání spolupracoval rovněž.

Vyslovuji svůj krajní údiv a zděšení nad tím, jak takto primitivní a práva neznalé osoby mohou na soudě pracovat v roli soudkyň, či dokonce předsedy soudu, což ostatně plně vysvětluje i všechny předchozí excesy tohoto soudu.

Navrhuji, aby soud odvolací konstatoval zmatečnost jednání ze dne 17. ledna v dané věci, soudkyni Sovičkovou z dalšího řízení vyloučil pro nezpůsobilost, podjatost (zástupkyni matky kupodivu nevyloučila) a pro útok na státní orgán a pohrdání soudem.

Na jednání soudu ze dne 17.1. se nadále pohlíží jako na jednání nicotné, jakoby nikdy nebylo proběhlo.

 

S pozdravem

                                                                       Za zástupce otce, o.s. SPRAVEDLNOST

                                                                                 Pověřený zmocněnec Ing. Jiří Fiala 

 

 

___________________________

___________________________

 

POLICEJNÍ CVIČENÍ  (i v právu)  - a policejní SYMBOLIKA :  

 

Policii nelze upřít smysl pro symboliku : Víte, kdo byl Jakub Arbes - a co bylo pro jeho život příznačné ?  

První odpověď je - že novinář a spisovatel. Ano, to byl. A tvůrce romaneta. A víte, proč se po něm - naprosto správně - jmenuje policejní ulice v České Lípě ? 

No, protože tam měl s policií a soudy své bohaté zkušenosti. Odseděl si tam nejprve 13 měsíců - za své články a vedení Národních listů, pak tam byl souzen ještě mnohokrát. Nevím sice, proč právě tam, ale vím, že - na rozdíl od Havlíčka, kterého česká porota v Kutné Hoře osvobodila - tak německá porota v České Lípě Arbesa odsuzovala pořád dokola, takže byl nakonec vícekrát trestaný než protřelý kriminálník. Všechno za dopisy, články a žurnalistickou práci. 

Správně mi vybrali ulici, i její adresu. 

 

___________

Tady je zločin, kterého jsem se - prý - dopustil - maily a dopisy soudním a úředním kravám. 

Jako vždy, mají starost akorát a výhradně o sebe samy. 

 

 

 

 

_______________

 

Vysvětlení, oč šlo : 

 

 _________________

 

Prý dva vazební důvody :a) a c) -  tedy útěk - a pokračování v trestné činnosti... 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

 

 

Comments  

0 # Tomáš Jadlovský 2024-01-18 18:38
Jsem v šoku. S JF jsme si ještě den před tím psali o všem možném, ani náznakem nedal najevo, že by se proti němu něco chystalo. Prosím, pište další vývoj.
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-01-18 21:36
Kritika policie povolena

Jednání policistů by mělo být otevřené veřejné kritice, tolik šmudla Zemánek z ÚS, aneb šedivá je teorie a policejní svévole v akci

LN
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-01-19 16:13
Protiústavní zadržení fízlíky

Jak vidno, návrh na Vaše vzetí do vazby státní zástupce ani nikdo jiný nepodal, ani se nekonalo vazební jednání, protože důvod vazby neexistoval a neexistuje. Jinak by si takovou možnost jistě nenechali ujít - strčit Vás do vazby.

Jestliže tedy neexistoval a neexistuje důvod vazby ve smyslu paragrafu 67 trestního řádu, tak Vás policie nesměla zadržet v rozporu s dikcí paragrafů 75, 76, 76a trestního řádu.

Fízlíci jsou spolu s tou justiční chátrou z Okresního soudu v České Lípě a MěÚ Česká Lípa zralí sami na dodání do vazby a následně do kriminálu.

LN
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-01-19 16:16
Mě upřímně fascinovalo, že se spokojili s prohlášením soudkyně, že mě "k jednání nepotřebuje".
Já povídám : No, a jako co ? Zmaření soudního jednání je trestný čin pohrdání soudem - ať ho zmaří kdokoliv, včetně, samozřejmě, soudce samého, natož předsedy soudu. Soudce není od toho, aby předělával zákony, ale od toho, aby je vykládal a aplikoval.
Úroveň právního vědomí - fakt nula. Zákon je podle nich to, co se právě hodí jim...
A to je celý. Na ně zákony samozřejmě neplatí. Stačí jim vyjádření soudce... I nezákonné.
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-01-19 16:29
Dobrý den pane inženýre,
velice si vážím Vaši činnosti, aktivit.
Pravidelně čtu Vaše články, sleduji videa.
Nemám také problém s Vaším pro někoho možná hrubším způsobem komunikace se státní správou.
Na hrubý pytel, hrubá záplata!
Nenechte se odradit, nepolevujte prosím!
Děkuji Vám, s úctou
Jiří K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-01-19 19:02
Předseda soudu Koťátko :

Nomen omen ! O.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.