Demonstrace otců: Ministerstvo prověří opatrovnické soudy!

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů TISKOVÁ ZPRÁVA

 
 
 
 
Čeští tátové dnes opět demonstrovali před Ministerstvem spravedlnosti proti diskriminaci v porozvodové výchově svých dětí. Demonstraci organizovala sdružení K 213, Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR, Spravedlnost dětem a Aliance pro děti a rodiče. Demonstranty podpořil písničkář Pepa Nos.
Zástupce sdružení poté přijal I. náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Vladimír Král. Otcové jen seznámili s hlavními výhradami k opatrovnickým soudům: neochota soudů svěřovat děti do střídavé a společné péče oběma rodičům, zneužívání znaleckých posudků a přemrštěné požadavky znalců na honoráře, téměř absolutní feminizace opatrovnických soudů, zneužívání § 213 trestního zákona proti nepohodlným občanům. Požadovali také výraznější využívání kárných pravomocí ministerstva i v opatrovnických věcech.
Náměstek ministra JUDr. Král uvedl, že ministerstvo v říjnu a listopadu prověří projednávání opatrovnických věcí u vybraných soudů, kde je situace nejhorší. Zároveň ministerstvo prověří, jakým způsobem bylo naplněno doporučení, aby předsedové soudů zajistili paritní zastoupení muží soudců a žen soudkyň při rozhodování věcí péče o nezletilé děti a pokud se tak nestalo, upraví ministerstvo vyhlášku o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Ministerstvo hodlá se zástupci občanských sdružení také konzultovat své legislativní návrhy, zejména na posílení střídavé péče v porozvodové výchově.
Demonstranti podepsali petici, která byla předložena ministerstvu spravedlnosti a prostřednictvím české kanceláře Evropské komise také komisaři Evropské unie Vladimíru Špidlovi, který zodpovídá za rovné příležitosti mužů a žen. Text petice v příloze.

Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.iustin.cz
tel.: 603 72 99 61

Další dokumenty:
Pozvánka
Rozhovor pro MF DNES
Žádost o přijetí k ministru spravedlnosti ČR
JUDr. Pavel Němec - pozvánka na demonstraci