ÚS : Bez dalšího naschválu

KONEČNĚ !!  Konečně se i naprosto samozřejmé stalo samozřejmým - i na Ústavním soudě. I vzdor tomu, kdo ústavní stížnost podal a kdo otce ve sporu zastupoval.

 

Ústavní soud totiž - konečně - rozhodnul, a to ve věci ztopeného odvolání otce proti zcela běžnému rozsudku soudu 1. stupně.

Situace byla jednoduše taková, že proběhl soud 1. stupně, vydal rozsudek - nám se značně nelíbící - podali jsme odvolání - a soud ho "ztratil". Prostě - přestalo existovat.

Namísto, aby se odvolací soud omluvil, choval se ještě arogantně a drze.

Chtěl doplnit odvolání podruhé, že jsme ho skutečně podali, a když jsem zanesl do podatelny okopírovanou první stranu s podacím razítkem (zbytek měli v mailové podobě, protože odvolání bylo zasláno i mailem), tak začal tvrdit - a to už nemůže napadnout nikoho jiného než soudce - že jsme odvolání nedoplnili celé, ale jen jeho první stranu, a že tudíž není jisto, zda jsme podali i tu druhou (ač text odvolání z první - doložené - strany přesně navazoval na text zaslaný mailem - ovšem logiku u soudců nehledejte, pro většinu z nich - neznámý pojem).

Nakonec - což je drzost, která vskutku může napadnout jen burana z městského soudu - odvolání vůbec  soud neprojednal a věc bez projednání potvrdil, protože prý jsme nedoplnili včas odvolání - a basta. A to vzdor tomu, že jsme měli k dispozici prokazatelně soudem orazítkovanou kopii podání.

Už tehdy mě to nemálo dopálilo - viz tyhle reportáže :

http://www.k213.cz/JOOMLA/2193-dnes-opet-na-msp-nenechte-se-nastavovat-za-cizi

http://www.k213.cz/JOOMLA/2177-zajisteni-chodu-soudu-je-zakladni-povinnosti-msp

http://www.k213.cz/JOOMLA/2163-posun-v-cinnosti-mestskeho-soudu-v-praze-i-cele-justice

http://www.k213.cz/JOOMLA/2189-ano-jste-hrozna-pakaz

http://www.k213.cz/JOOMLA/2191-o-nejen-novinarske-etice

 

______________________

Bylo naprosto šokující sledovat, jak ani k takto triviální věci nejsou schopny se odpovědné orgány nijak postavit.

Vávrův soud - zapíral, seč mohl, tiskové mluvčí prý soudce zakázal se k tomu vyjadřovat - tak se nevyjadřovala - tisková mluvčí MSp totéž - ta se mě navíc ještě ptala, co prý jí je po nějakém odvolání (!!!) Mimochodem - názorná ukázka, jakou husu si tam pejsáček posadil.

Podali jsme ústavní stížnost - nedělajíc si o našem ÚS sebemenší iluze. Ale jiná oficiální možnost tu stejně není - tak co, že ?!! Zkusit se musela.

Minulý týden v této věci (IV. ÚS 3173/15) ÚS konečně rozhodnul.

 

A - světe, div se - konečně také jednou uznal, že alespoň ve věci, kde je to jasné jak facka - jasnější si už lze sotva představit (kdy soud ztratí odvolání a následně je tudíž neprojedná) - máme pravdu, a jestliže Vávrův soud ztratil odvolání - a věc následně neprojednal - porušil ústavní práva stěžovatele.

Věc, kerá je zřejmé na první pohled i malému školákovi, u nás musí potvrzovat až Ústavní soud - a ještě se všichni tetelí, jestli alespoň tohle bude schopen potvrdit.

Ukázka, kam jsme se to dostali.

A co teď ti všichni, co tvrdili, že je všechno v pořádku a nikdo nepochybil (když ztopil odvolání) !!!??? Především tedy soudce MS v Praze JUDr. Zdeňek  Stibral - a také - a samozřejmě - vedoucího odboru dozoru a dohledu MSp Mgr. Radka Visingera, popřípadě  tiskovou mluvčí ministerstva, která neví, proč by ji mělo zajímat popření základních procesních práv u odvolacího soudu?!!

Myslíte, že je zítra vyhodí ???

_______________________

 

_______________________

               

_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

______________________

Rozhovor k IV. ÚS 3173/15

  
Přidat hvězdičku 

Jiří Fiala

<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
20. června 2016 10:30 Komu: "Schejbalová Tereza, Mgr." <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> Kopie: ot <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

 

 

Dobrý den, slečno mluvčí,

s ohledem na znění nálezu IV. ÚS 3173/15 a s ohledem na stanovisko
vašeho šéfa odboru dozoru a dohledu Radka Visingera z listopadu
loňského roku o tom, jak je všechno v pořádku a nikdo nepochybil, se
Vás (nebo zástupce ot) přijdeme zeptat na následující otázky :

1) Není zbytečné, aby v takové předem jasné záležitosti, jakou je
ztracení odvolání soudem, musel rozhodovat Ústavní soud ?

2) Myslíte si, že by taková rozhodnutí byla zapotřebí, pokud by řádně
(nebo aspoň vůbec nějak) fungovala vnitřní kontrola na soudech a
především pak na MSp, které je k tomu přímo zřízeno ?

3) Domnívá se MSp, že šéf odboru dozoru a dohledu Radek Visinger je
osobou na svém místě, když nedokáže zajistit ani to, aby bylo podané
odvolání řádně vyřízeno a ještě to vydává za stav, který je zcela v
pořádku a normální ?

4) Trvá MSp i dnes na svém stanovisku, že ztratit a neprojednat
odvolání je normální a žádný problém to pro nikoho z odpovědných
soudců nepředstavuje a nemá představovat?

5) Co všechno by musel soudce spáchat, aby to pro MSp vůbec nějaký
problém byl, když zahodit odvolání tím zjevně není ?

Odpovědi na tyto - případně další - otázky si přijdeme natočit ve
středu, 22. června ve 13 hodin, a to spolu s odpověďmi na mail,
zaslaný Vám dnešního dne v 7 ráno.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

_____________________

 

Pro informaci - jak si ANO představuje výkon státní správy a službu veřejnosti :

____________________

Schejbalová Tereza, Mgr.

<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
20. června 2016 11:45 Komu: Jiří Fiala <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

 

Vážený pane inženýre,

reakce na Vaše otázky zůstává i dnes stejná jako naposled (v případě potřeby ji jistě dohledáte na Vašem webovém serveru). Cesta na rozhovor by tedy byla ztrátou Vašeho času.

S pozdravem,

Mgr. Tereza Schejbalová   
tisková mluvčí

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
tel.:       +420 221 997 254
fax:       +420 221 997 495
mobil:   +420 602 643 275
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________

Jiří Fiala

<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
20. června 2016 14:59 Komu: "Schejbalová Tereza, Mgr." <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> Kopie: Odbor tiskový <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

 

Přesto ji rádi podnikneme.

Pro naše čtenáře to rozhodně ztráta času nebude.  

S pozdravem

JF   

_____________________

_____________________

 

 

Comments  

0 # Saxána 2016-06-20 10:10
Tak prozatím žádná sankce za procesní nespravedlnost.
Co času a energie musí občané vynaložit před rozhodnutím v meritu věci!
Jak dlouho ještě budeme muset být tak velmi trpěliví při nezákonném postupu?

Chybí kvalitní pojistka v legislativě - zastavení řízení a okamžité projednání vady procesního řízení v krátké lhůtě. STOPka.
A následné sankce pro soudce (VSÚ, ...).


Gratuluji - tomto těžkém posttotalitním čase.
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-06-20 13:08
Děkujem.

A to je ještě ten lepší případ, kdy se spravedlnosti přeci jen - nakonec, po dlouhém zápase - a ještě jen částečně - doberete.

Daleko častější jsou ty případy, kdy všechno potvrdí, jak to bylo - aby se nemuselo šetřit, kdo to zase zprasil, protože to dělají prakticky všichni. :P
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-06-21 22:34
Na přechodu do dívky najíždělo auto, před soudem skončila sama

novinky.cz/.../...

________________

Aneb : Chodec byl sražen na přechodu autem poslance - výsledek : Poškodil cizí majetek a ještě nedovoleně proniknul na cizí pozemek (když proletěl předním sklem na sedadlo vedle řidiče...) :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-06-22 16:41
"Eurokomisař Vladimír Špidla odpověděl iDnes na otázku: „Je podle vás adekvátní, že budete dostávat jako důchodce doživotně asi 100 tisíc korun měsíčně?" „Ty peníze dostáváte za to, že nemůžete prakticky nic dělat. Komisaři získají znalost, která je mimořádně významná, a komise se snaží vytvořit podmínky, aby je nic nenutilo k tomu tuto znalost zneužít. Chtějí zajistit, aby svou odbornost používali ve prospěch veřejného blaha." Netuším, proč mne při čtení té zprávy napadlo, že vlastně nevím, jak se politicky korektně řekne bezostyšný blb..." podotkl Macek. :eek:Zdroj: globe24.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.