Štrasburská matka

rozkryla podstatu věci. Ta mohla a měla být soudům známa už dávno. 

 Nemám rád pojem "štrasburští otcové", už proto, že je naprosto zavádějící. Já osobně si pod pojmem "štrasburští otcové" představím všechny otce, co jich Štrasburk má. Asi jich pár desítek tisíc bude... 

Naše feministické úřady to ale vidí jinak - a tento zavádějící pojem zavedly pro ty (české) otce, kteří se odmítli dobrovolně smířit s nadekretovanou automatickou prohrou v opatrovnických sporech - a zažalovali stát ve Štrasburku. Samozřejmě, úspěšně. Dodnes by tam vyhrál každý z otců, který by tam svou žalobu poslal, protože na jejich postavení druhořadých a obvykle zcela bezprávných rodičů, majících jen povinnosti, nikoliv práva - se dodnes nic nezměnilo. Právě proto, že si to naprostá většina nechává mlčky líbit - čímž dělají medvědí službu nejen sobě, ale všem ostatním, co přijdou po nich. 

To na úvod. Protože "štrasburští otcové" zde budou mít svou roli. 

Bylo nás pět, co jako první velká vlna v r. 2003 podali své žaloby na stát k ESLP do Štrasburku. Před námi už jistí byli, ale jen isolovaní jednotlivci. Skupinově jsme podali žalobu až tehdy jako první my (a pak jsme ji postupně v letech 2006 -7 vyhrávali).

Tento příběh se bude týkat jednoho z těchto otců. 

Ve Štrasburku rovněž vyhrál - moc se toho nezměnilo, jen že mu dala nadnárodní justiční stolice zapravdu. 

Co tyhle otce obecně spojovalo, byly naschvály matek jejich dětí, které by raději spolkly štíra, než by v klidu a pořádku předaly děti jejich otcům, aby i ti se mohli podílet na výchově. 

Normální, zdravá ženská to nedělá, dělají to psychopatky. Podle toho se mj. také bezpečně poznají. Že je jim všechno jedno - včetně vlastní kariéry, včetně zdraví dítěte - jen když "zasolí" jejich otci. Protože prostě na ně mají - z různých důvodů - nezkrotitelný vztek. A touhu je denně deptat. 

Každý normální psycholog vám řekne, že kdo trpí takovýmito touhami, není zdráv po psychické stránce. Nebo má těžce narušenou osobnost. Je to totiž chování proti přirozenosti, proti zdravému rozumu. 

Stačí se, konec konců, podívat - pro inspiraci - do zvířecí říše. Které zvíře týrá jiné jenom proto, aby ho týralo - a těšilo se z toho ?? V přírodě, pokud jedno zvíře napadne jiné, je to prakticky vždy proto, že buďto má hlad (a chce se nasytit), nebo se z nějakého důvodu bojí o svou bezpečnost či bezpečnost svých mláďat - ale nikdy proto, aby jiné zvíře napadalo jen tak, pro potěchu. Které zvíře tak činí, je zjevně nemocné - a nikdo o tom nepochybuje. 

Dodejme, že pokud je to zvíře hospodářské, jedinou reakcí člověka je jeho utracení. 

Tuhle samozřejmost kupodivu neví a nechtějí vědět četné opatrovnické soudy - a soudkyně na nich - které - stůj co stůj - hledají omluvy a výmluvy, proč tak matka činí - jen aby jí - podle zákona - nemusely vzít děti, i když TO JE samozřejmě JEDINÉ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. 

Nějaká - sebenesmyslnější - výmluva se totiž vždycky najde, i pro ty největší naschvály. 

Tolik na úvod. 

Požádal mne jeden z otců, vyhravších ve Štrasburku, abych se šel podívat na soud, o kterém zjistil, že se koná - a že v něm vystupuje jeho bývalá manželka a jeho bývalý tchán. 

Žalují se tentokrát mezi sebou. 

Toho otce samozřejmě velmi zajímalo, co je předmětem věci. Po tolika letech. 

Kdy zjevně přišel o dítě, naschvály matky nikdo nezkrotil a ta si v nich libovala i nadále, až do zletilosti dítěte, mařila předání jedno za druhým - a nic se jí za to dohromady nestalo. Jako všem ostatním. V tomto případě to bylo ještě umocněno tím, že (kdysi) chodila do školy s jednou nejmenovanou obvodní státní zástupkyní. Krom toho to je lékařka - což na mnohou laickou veřejnost působí naprosto odzbrojujícím způsobem : Jak by paní doktorka mohla dělat naschvály, vědomě mařit úřední rozhodnutí ?? 

Dodejme, že - paní doktorka je psychiatrička.

Jen to dokresluje obecně známé tvrzení, že řada psychiatrů potřebuje v tomto směru vyšetřit minimálně stejně akutně, jako většina jejich klientů. 

No - a teď už k soudu. 

Žaluje bývalý tchán (tedy zde otec) dceru (tedy bývalou manželku toho vítězného otce ze Štrasburku) - a to o vrácení daru. 

Stalo se to, že před zhruba 5-ti lety na dceru přepsal většinu svých nemovitostí - především rodinný dům - s tím, že mu tam zaručí doživotní bydlení - a dcera, jako nová majitelka, se začala podle toho "projevovat". Svému bratrovi vystěhovala věci na zahradu - že už tam nemá co dělat - a natož pak současná družka jejího otce, družka bratra, anebo ostatní příbuzní družky otce, především její dcera. 

Jednoho krásného dne - loni v červenci - po hádce s otcem na zahradě domu (prý pálil nějaké staré fotky) se paní nová majitelka (tedy jeho vlastní dcera - a - pro zjednodušení - nazývejme ji "štrasburská matka" - tedy matka dítěte, spor o něž doputoval do Štrasburku, kde ho otec vyhrál) hrubě obořila na otcovu družku, za kterou se dokonce rozběhla do kuchyně, kde tato vařila oběd - a fyzicky ji napadla. Že tam nemá co dělat, je to její dům, a ať ihned vypadne i se všemi svými příbuznými. Družku otce napadla, mrskla s ní o sporák a roztrhala na ní šaty. Tolik alespoň z policejní výpovědi napadené družky otce. 

Věc skončila na přestupkovém oddělení radnice - protože u toho nikdo nebyl, jen ty dvě, tak nebylo co a jak prokázat - a byla následně odložena. Takže se jako nic nestalo. 

Přesto, z vyjádření otce (tedy bývalého tchána) je patrno, že ho jeho dcera léta psychicky terorizuje a šikanuje, zakazuje mu návštěvy jemu blízkých osob, především jeho družky a jejích příbuzných (např. dcery), šikanuje i vlastního bratra, kterého se snaží z nemovitosti rovněž vyhodit, dokonce si nemohl ani odvézt svoje věci. 

Otcova družka se z domu (stejně jako sám otec "štrasburské matky") poté odstěhovala, i otec tam chodí jen tehdy, když tam dcera není - oba vypověděli, že se bojí agrese a napadení ze strany dcery a jejího syna, tedy toho štrasburského dítěte, které matka vychovala k obrazu svému - jako tyrana, násilníka a usurpátora, který má - stejně jako jeho matka - za to, že je mu vše dovoleno a nic se mu nikdy nestane, jak je v tom - oba dva - po celá léta utvrzovaly soudy všech stupňů. 

Tak teď mají výsledek. 

Dalo by se říci : Typická domácí násilnice a agresorka. 

Zkráceně : Psychopatka. 

ZA TOUHLE PSYCHOPATKOU, která dnes terorizuje celou vlastní rodinu - když už nemůže terorizovat svého bývalého manžela - 20 LET STÁLA CELÁ NAŠE SLAVNÁ JUSTICE  (!!) - ač běžnému, normálnímu člověku, muselo být jasné po několika málo zkušenostech, co je to zač. 

Přesto - pro naši justici to byla 20 let VZORNÁ MATKA, navíc, samozřejmě, paní doktorka !! 

Co k tomu dodat ? 

Že pokud tohle bylo 20 let oficiálním stanoviskem justice, pak nezbývá než konstatovat, že  JE TO JUSTICE PSYCHOPATŮ, protože nikdo jiný by se podobného stanoviska neodvážil, natož aby se ho slepě navzdory všem argumentům celá léta držel - a běžným lidem - natož pak soudním znalcům - bylo dávno jasné, co je tahle matka zač. 

Ostatně, stejně, jako další "štrasburské matky". Prostě - psychopatky, hodné léčení - nebo totální izolace od společnosti, a především od vlastních dětí. 

S takovými si naše justice neumí - a ani nechce - poradit, to raději bude svalovat vinu na všechny kolem, jen matka musí zůstat bez poskvrnky. 

A - typicky : Dokud byl konflikt "jen" mezi touhle matkou a jejím - později bývalým - manželem, samozřejmě celý státní aparát stál za psychopatkou - kterou vydával ještě málem za týranou chudinku. Feministkami zotročený státní aparát totiž nikdy nedokázal nikoho ochránit před ženskými agresorkami - minimálně do té doby, než začaly napadat i jiné ženy - stejně jako tady. 

Každý - i laik, natož odborník - vám může popsat, co s agresivitou psychopatky asi udělaly celé roky jejího nadržování a bezprecedentní ochrany ze strany dementních státních orgánů, totálně zblblých masovou feministickou propagandou, šířenou všemi médii (vyjma tohoto) 24 hodin denně, včetně nedělí a všech státem uznaných svátků. 

Samozřejmě, že osoba s takovýmito vlastnostmi musela mít nutně potíže všude, kam přišla, především pak v zaměstnání. 

Taky že jo ! Putovala z jednoho blázince do druhého (zatím pořád ještě ne jako pacientka, ale jako lékařka !!), všude se jí nakonec rádi zbavili (co taky s ní) - a tak dnes pracuje - hádejte kde ?? 

No přeci - ve věznici !! 

A já že mi tam naprostá většina těch doktorů připadala nějak zvláštní, nebudící zrovna přílišnou důvěru. Tak tuhle tedy znám léta a dobře vím, co je zač - a upřímně : Žasnu nad tím, jak může dělat kdekoliv ve státních službách, protože jestliže léta vědomě a účelově mařila soudní rozhodnutí o předávání dítěte - tak jaké tak si může mít právní vědomi, úctu a respekt k zákonům ?? Má samozřejmě za to, že zákon je to, co se líbí a vyhovuje jí - a šmytec. 

A tahle paní "LÉČÍ VĚZNĚ"  !! A je jim "vzorem" ohledně převýchovy. Chápete to ??!! 

Co dodat závěrem ?!! 

Snad jen to, že po ovoci poznáš strom. 

A jaké ovoce nese tenhle strom ? 

Správně by měla existovat kárná komise, která by - při pohledu na tento dnes projednávaný případ "vrácení daru" - neboť otec, poté, co vidí, jak se dcera k němu chová, a nejen k němu - chce soudně "vrátit dar" - tedy všechny ty přepsané nemovitosti - tedy komise, co by okamžitě znovuotevřela celou tu opatrovnickou kauzu - a předvolala všechny, co se na ní jakkoliv podíleli, k odpovědnosti. Všechny soudkyně, všechny znalce. 

S jedinou otázkou : To jste po celá léta neviděli, co je to za agresivní tyranku a psychopatku ?? 

A jestliže viděli, jak to, že jste jí nesebrali dítě, a nechali ji ho mrzačit donekonečna, resp. do dnešních hořkých konců - protože nic jiného než domácí tyran z něj samozřejmě nikdy nebude. 

A teď : Všichni, na případu zainteresovaní znalci - automaticky ztrácí znaleckou doložku (pokud nedoporučili změnu výchovy), soudkyně - do poslední - v justici končí, samozřejmě se zákazem jakékoliv další státní služby. 

S povinností nahradit všechny škody - a těch teda bude. Jaká je asi tak cena za psychicky zmrzačené dítě ? 

To by byla léčba, co ?? 

Jedině taková ovšem povede k nápravě. 

A dokud takové nebudeme - jako stát, i společnost - schopni - nejsme hodni začlenění do civilizovaného světa. 

Jsme nemocnou zemí, kde státní moc ovládly psychopatky a kde zdravý člověk se zdravými reflexy a city je vydáván za blázna, nebo kriminálníka. 

Ač je kriminální celý stát a jeho orgány, válčící ve skutečnosti se slušnými občany. Milujícími otci pak obzvláště, to jsou nepřátelé, zcela se vymykající chápání feministek - a proto nepřátelé č. 1. 

Těch už mnoho nezbývá. 

A je možné, že bude-li je psychopatická justice tímto způsobem i nadále terorizovat, vymřou docela. 

Bohužel . 

Názornější představení o tom, kdo je kdo, jsem si dodnes nemohl ani představit, ani přát, ani vysnít. 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-01 18:36
Hromadná podjatost v roce 2006 devítky a v roce 2008 MS rozumím tedy tomu dobře že o tom rozhodoval někdo nadřízený? Pokud podjatost odsouhlasil, nechápu že v Tvém případě mohli dále rozhodovat? Na osmičce to měli vymakaný, soudkyně se vylučovaly postupně, něco jako když si ve štafetovém závodě předávají kolík. Holky dokázaly řízení P -359/93 natáhnout na neskutečných 13 let. Zletilostí dcery, statečné, moudré a vždy zákona dbající soudkyně Prahy 8 doběhly vítězně do cíle. O.

____________

Rozumíš tomu správně. Taky si předávaly štafetový kolík - všechny čtyři - Horká, Tondrová, Kloudová, Svobodová - jedna větší svině než druhá, jenže já je opotřeboval poměrně rychle - takže Svobodová - jako čtvrtá - vydržela právě jen do toho štrasburskýho rozhodnutí.

A pak to vzdaly všechny a všichni. A táhli do háje.

A přehodili to na Jedničku, kde to soudil alkoholik Janek.
:oops:

Dneska jsem mimochodem - s úžasem - viděl jeho bráchu. Soudil to vrácení daru. ;-)

Jakoby mu z oka vypad. Už jsem myslel, že vyhozenýho Janka vzali nějak na milost - ale je to jeho brácha. :eek:
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-02 03:28
To je ten legendární skok z okna :

Kdy se soud na Ovocném trhu změnil na Dukelský branný závod. Oknem se skákalo jako o závod, Justice tíše plakala v koutě. O.
____________

Jo. Soudit neumí - tak aspoň skákat oknem, ne ? Namísto dětské prolézačky.
0 # Tomáš Jadlovský 2018-06-02 06:01
Toto čtení je děsivé a poučné zároveň. Zajímalo by mne jediné, dnes už je tzv. štrasburské dítě dávno dospělé. Jak se chová ke svému otci a matce? Pochopilo, kdo je svině, obzvláště za tohoto vývoje? Podařilo se vztah s otcem nějak napravit přiměřeně vztahu dvou dospělých?
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-02 09:54
Proto si lidi vymysleli pohádky, aby to v nich dobře dopadalo. V životě je to bohužel většinou jinak.
Syn je dnes - s vysokou pravděpodobností - stejný psychopat jako jeho matka, taky ho tam vlastně jeho dědeček a jeho družka (dědečka) udávali jako osobu, ze které mají strach, která je agresivní a mohla by je napadnout.
Syn si také - ihned, jakmile dospěl - změnil příjmení, aby ho neměl po otci.
Prostě, psychopat se vším všudy.
Čeká ho život v nenávisti ostatních, v izolaci - a protože z ní nebude umět ven a protože bude mít za to, že za všechno mohou všichni ostatní, jen ne on - bude se svému okolí mstít a tyranizovat ho - stejně, jako jeho matka.

Bohužel. Pro šťastné konce musíte do knihovny, ne k soudům...

Aspoň víte, za co můžete těm feministickým sviním v talárech poděkovat. A že toho na děkování nebude určitě málo.

Jen nevím, jestli na tu děkovačku dobrovolně počkají...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-02 18:47
Co se dá. do smrti se nevydá …

... říkali jsme jako děcka. Jakej to vzalo konec? Soudce strany nabádal ke smíru? O.
_______________

Jo, to nabádal, a to dost intenzivně. A barvitě jim líčil, jak budou žít v jednom domě, když ten soud proběhne.
Bez výsledku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-02 21:11
Soudce barvitě líčil ?

Patrně žádná procházka růžovým sadem? Smír je jen naprostou iluzí. Násilí bude dál zbytečně eskalovat.

Než přijde k nejhoršímu, darovací smlouvu zrušit, a dcerunku vrátit zpět na pevnou zem . O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-05 20:37
Normální je nesoudit se, připomněl Ústavní soud ve sporu o peněžní dar

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-05 20:43
Odškodnění za komunistické zločiny se nekoná. Kdo tady vlastně promeškal lhůtu?

nazory.aktualne.cz/.../...

___________

Logicky : Jak můžete chtít odškodnění po těch samých zločincích, co to tehdy organizovali ??

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.