Blesk : Když pošlou na soud primitiva místo reportéra...

... Tak to pak vypadá takhle : 

Požár Mariánského sloupu: Podle soudu to nebyl trestný čin | Blesk.cz

 

O úrovni současné žurnalistiky si asi většina lidí nedělá iluze, taky proto tištěné deníky už téměř nikdo nečte, když navíc patří z většiny Babišovi.

Jak ovšem může vypadat zcela zkreslená, dezinterpretující a věc na hlavu stavící reportáž, jejímž smyslem je vytvářet zdání všeho možného jen ne objektivní pravdy, která u soudu proběhla a zazněla, tak to si názorně ukážeme na zpravodajství Blesku z nedávného soudu o Sloup, resp. o jeho zapálení ve výroční den popravy českých pánů.

Reportáž má popisovat průběh odvolacího jednání na Městském soudě v Praze v podání Vávrova senátu. Zvažoval jsem, že zveřejnění protokolu či záznamu z jednání by bylo nadbytečné, ovšem, jak vidím z této "reportáže", možná to opravdu nebude od věci... 

Předně je třeba předeslat, že obsahuje dvě zcela nepravdivé informace, z toho jednu už v nadpisu : 

"Tyjátr u soudu kvůli zapálení Mariánského sloupu" - můžeme si přečíst hned v první větě nadpisu.

Kdo ale čte dál, sám a snadno zjistí i z této "reportáže", že tzv. "tyjátr" nebyl kvůli zapálení Mariánského sloupu, ale kvůli senátu, který měl věc rozhodovat, a zejména kvůli jeho předsedovi Liboru Vávrovi.

Přičemž výraz "Tyjátr" použil Vávra sám, a to v souvislosti, kterou se z obsahu reportáže nedozvíme vůbec : Totiž že se mu krajně nelíbilo, že námitky vůči jeho senátu a vůči jeho osobě byly přednášeny veřejně, za přítomnosti početné veřejnosti a médií - a chtěl, že prý obžalovaný mohl tyto námitky podat písemně předem, a ušetřit si tenhle "tyjátr" (který byl Vávrovi krajně nepříjemný a ze kterého kdo chtěl, mohl se dozvědět mnohé o zvůli a neschopnosti soudů Vávrou vedených a spravovaných).

To v reportáži není pochopitelně zmíněno vůbec, stejně jako je zásadně zkreslená odpověď obžalovaného - protože ten na tohle konstatování Vávrovi řekl, že podávat námitky písemně předem neměl čas, protože na rozdíl od Vávry má co dělat, když se od pondělka (tenhle soud byl ve čtvrtek) účastnil různých soudních jednání jako zmocněnec účastníků řízení a trávil na nich celé dny.  Krom toho, že na vznesení námitky podjatosti má 14 dnů, což by Vávra mohl vědět, tato lhůta je zjevně dodržena - a hlavně : Soudy jsou založeny zásadou ústnosti, a ne korespondence. 

Dovětek (nad rámec článku, který v něm ovšem mohl zaznít) : Celý odvolací soud lze vlastně označit za Tyjátr, ovšem Vávrův tyjátr, protože ten dobře věděl, že vynést rozhodnutí (zde usnesení) ve prospěch obžalovaného mohl samozřejmě i neveřejně a jen je zaslat poštou, zvláště když žádné další důkazy stejně provádět nehodlal, a tudíž musel být rozhodnut předem - a i proto se mu ta námitka podjatosti krajně nehodila a vyhodila jej z konceptu - a vůbec tedy nemusel jednání nařizovat - jenže to by se připravil o jím očekávanou slávu a roli dobroděje a velkorysého soudce s nadhledem, který chce být shovívavý i k takto nenapravitelnému recidivistovi, jenž - vzdor několika uvězněním - stále trvá na principech právního státu a dodržování platné právní úpravy stejně jako závazných mezinárodních rozsudků. 

Druhá zcela nepravdivá a hrubě zkreslující informace je obsažena v odstavci "Odložte soud o 10 let", kde je uváděno, že prý já jsem uvedl, že jiné, i velmi závažné trestné činy, řeší soudy i 10 let (a proto chci odročit o 10 let).

To jsem nikdy neřekl, mluvil jsem výhradně o civilních odškodňovacích kauzách, což nemohl dotyčný neslyšet, především pak o tom, že za nezákonnou vazbu jsem dostal odškodnění po 10-ti letech (o tom v reportáži nenajdete ani slovo) a další kauza, kde je žalován stát,  u OS pro Prahu 7, kde se řeší přepadení policií při práci v aleji, je po skoro 10-ti letech teprve ve fázi začátku důkazního řízení před soudem prvního stupně.

Tedy : Protože to jsou oba dva soudy z Vávrovy působnosti, tak aby byly sjednoceny lhůty pro projednání odškodnění, zaviněného státem, s lhůtami, ve kterých jsou projednávány trestní kauzy, kde já vystupuji jako obžalovaný. Případně sjednoceny s  lhůtami v opatrovnických kauzách. Viz opatrovnická kauza mých dětí, kde rozsudek ESLP nebyl vykonán ani po 15-ti letech od vydání. 

TOHLE VŠECHNO  primitiv z Blesku veřejnosti účelově zamlčel, ač pro posouzení relevantnosti vznesených námitek jsou tohle zcela podstatné skutečnosti. 

Zato všude možně zdůrazňuje, že "obžalovaný má se soudy bohaté zkušenosti..." - což je - samo o sobě -  jistě pravda, ovšem zbývá dodat jednu dosti podstatnou informaci, bez které je tenhle, jinak pravdivý, údaj krajně dehonestující (přičemž jedině tak byl zjevně v reportáži myšlen),  a sice : "Jako každý právní zástupce, který je u soudů takřka denně". 

Asi jakoby někdo napsal o dopravním policistovi, že se skoro denně účastní nějaké zaviněné  dopravní nehody - a zamlčel, že dotyčný je dopravním policistou, který je vyšetřuje ... 

Stejně tak, při zmínce o "bohaté zkušenosti se soudy", nikde nenaleznete informaci, samu o sobě vypovídající víc než dost - totiž o osmi zprošťujících rozsudcích. A Vávra ji přitom zmínil (!!!). Jak vidět, když se do krámu nehodila, tak ani Vávra není dostatečně směrodatnou osobou pro to, jak informovat o zproštěných obžalovaných. 

Protože ta sama o sobě je zcela způsobilá komukoliv, kdo má základní právní povědomí, vypovědět o stavu justice u nás všechno podstatné. 

Pokud jde o zmínku o "bizarním excesu" na Praze 1 v r. 2009, pak tam se do toho autor zapletl natolik, že zapomněl vůbec čtenáři sdělit, o co vlastně jde a v čem bizarnost "excesu" spočívá. 

Připomenu jen, že poté, co více než 3 roky nebyl právě tento soud s to vykonat pro něj závazný mezinárodní rozsudek v opatrovnické kauze mých dětí, vydalo naše sdružení rozhodnutí o odejmutí spisu a zbavení soudce Janka funkce soudce pro neschopnost - načež mu byl při jednání spis skutečně zabaven. 

Chápu, že pro primitiva z Blesku je to "bizarní exces", jinak ovšem příklad výkonu spravedlnosti občanskou společností (tedy občanskými sdruženími) všude tam, kde oficiální justice prokazatelně dlouhodobě selhává, což byl zjevně i tento případ (stejně jako desítky dalších, především těch, které byly úspěšně napadeny stížnostmi k ESLP), a to právě s odvoláním se na čl. 23 LZPS. 

O něm se reportáž sice zmiňuje, ovšem zase bez souvislosti - totiž že odstraňování demokratického řádu, a tedy naplnění čl. 23 LZPS, je spatřováno v obnově pomníku totalitnímu režimu, ač oslava totality je jednoznačně minimálně dvěma paragrafy trestního zákoníku pod sankcemi zakázána - a přitom státní zastupitelství o tom od samého počátku ví, a prokazatelně nic nečiní a nejen že nikoho z tvůrců a stavitelů nestíhá, ale ještě stíhá toho, kdo se obnově totalitního pomníku rozhodl postavit na odpor. 

Přesně to totiž požaduje čl. 23 LZPS jako splnění podmínek pro to, aby se občané mohli stavět zvůli na odpor ZCELA BEZTRESTNĚ - tedy jestliže je odstraňován demokratický řád (oslava pomníků totality k tomu jednoznačně směřuje) - a jestliže zákonná činnost k tomu určených orgánů - zde státního zastupitelství - je znemožněna nebo jsou tyto orgány programově nečinné. 

 __________

 Čl. 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

___________

 ZÁVĚREM  lze konstatovat, že - asi jako za komunistické totality - se z článku dozvíte tyto pravdivé informace : Že byl odvolací soud, že se týkal podpálení Mariánského sloupu, že obžalovaný - tedy já - měl zásadní výhrady k odvolacímu senátu a jeho předsedovi Vávrovi - a že nakonec byl původní rozsudek zrušen (a tedy odvolání bylo úspěšné zcela a v plném rozsahu). 

Všechno ostatní, pokud vás zajímá, jak co skutečně bylo, musíte hledat jinde, jako za časů Rudého práva. 

A jinde - v tomto případě znamená - především na našich stránkách. Kde reportáže ze soudů najdete kompletní, včetně zvukových záznamů. 

Co ale za primitivy chodí na soudy coby reportéři ze soudních síní, nad tím opravdu zůstává rozum stát (mimochodem, autor se za tento blábol asi styděl natolik, že nikde nenajdete jeho jméno) - a dává tušit, nakolik má justice zmáknutou a zaplacenou mediální žurnalistiku jako svou pevnou oporu a štít, který vždy před sebe, i při sebevětších zvěrstvech, postaví. Ostatně, není to poprvé, co se o něčem podobném přesvědčujeme - když, a to bylo při tomto jednání zmíněno rovněž - bylo navrženo kárné řízení Bláznovi, tak to bylo vidět rovněž - a Vávra byl první, kdo se tohoto psychopata hlasitě zastával. To, mimochodem, také tvořilo jednu z podstatných částí námitky podjatosti vůči Vávrovi. 

___________________

___________________

 O programové nečinnosti státního zastupitelství svědčí naplnění těchto paragrafů, aniž na ně SZ jakkoliv reagovalo : 

 

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

 

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

(3) Příprava je trestná.

_______________

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

 

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

______________________

______________________

Zcela nepravdivou informaci najdeme i v tomto článku, o soudu u 1. stupně - 

Požár Mariánského sloupu: Žhář u soudu dostal podmínku | Blesk.cz

 

"Obvinil soudkyni Šantorovou z předpojatosti, protože je údajně pokřtěná..."

Důkaz o tom, že dotyčný "reportér" je opravdu primitiv, který vůbec nepochopil, co se před ním odehrává : Ve skutečnosti jsem se ptal, zda je soudkyně pokřtěná nebo ne a pokud ano, tak v jaké konfesi. Protože to má samozřejmě přímý vztah k případu. Odpovědi se mi nedostalo. 

A jestli jsem ji z něčeho podezříval - a podezřívám i nadále, a to podezřením hraničícím s naprostou jistotou - tak z toho, že je to ateistická blbka, samozřejmě nepokřtěná nikde nikým, která nemá ani základní potuchy o tom, co má vlastně projednávat, což mnohačetně při jednání prokazovala - a prokazuje i nadále. 

 

 

______________________

______________________

 K tématu : 

 Pod ochranou českých pánů (k213.cz)

Vávrovo souzení (k213.cz)

 Mariánský sloup: Pirát na něm chce sochy souložících dvojic | Blesk.cz

_____________________

_____________________

 

Sloup - pomník Semelové (k213.cz)

Sloup : Extrémisté a teroristé... A kteří ??? (k213.cz)

Čas činů (k213.cz)

 

 

__________________

__________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-28 18:16
NEPŘEHLÉDNĚTE :

Minuta ticha - původně trezorový dokument o skautském pomníku na Ivančeně, z dubna 1968.

Dnes zajímavý mj. i tím, že poskytuje věrohodný obraz o tom, jak rychle se skautské hnutí rozmohlo a v jakém už bylo stadiu rozvoje pouhé 3 měsíce po začátku obrodného procesu...

www.ceskatelevize.cz/.../468241100291001
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-28 18:26
Když pošlou na soud primitiva :

Na můj soud tehdy Blesk poslal primitivku. Vzpomínáš na Matku odsoudily za dceřin strach? O.
___________

Jo, jo. To mi utkvělo v paměti... "Rozsudek deptá rodinu..."

Chudinky malý... Pak byla na mým soudě taky, Sobotková. Na tom o únos Tomáše. A pak zcela otočila, když to poznala skrze syna na vlastní kůži. Inu, kdo jinému jámu... Však to znáš....
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-29 17:52
Kandidátů na post prezidenta země české přibývá,
hospody zavřené,
by lůza ty kandidáty /ve skutečnosti největší čuráky země české/
nemohla řešit u piva.
Podle mne šance zmíněných je nevelká,
pozor, v záloze je čučkař,
Michal Koudelka.
J.K.

Prezident ČR: Kandidátů přibývá. Kdo bude favoritem? - CNN Prima NEWS (iprima.cz)

cnn.iprima.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-30 09:57
Typická právnička : Vyrazíme z něho hodně, ale musíte lhát...

westman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=769993
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-04-30 18:59
... ale musíte lhát !

A tak matka lže až se jí od huby práší. Vše je pečlivě zaprotokolováno, aniž by se soudkyně zabývala ověřováním sděleného. Matka má svou pravdu potvrzenou ověřeným kulatým razítkem od soudu. Vyhrává ten křivější a to se musí zákonitě projevit na výchově dítěte. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-01 14:03
Jdou příkladem :

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.