President zmínil nenažranost soudců

Kterou sám pomohl vypěstovat. 

 Chtělo by se říci : Co sis zasil, to taky sklízíš.

Kolik soudců - a zejména Ústavního soudu - je tam hlavně díky němu, protože to byli jeho kámoši, nebo prostě patřili do jeho mocenské bandy ?!

President by měl dodat, proč vlastně jmenuje nové soudce, když ti stávající jsou jednak nenažraní, jednak - a to hlavně - jich je na počet obyvatel 3x více než ve srovnatelných evropských zemích, přitom jejich výkonnost stále klesá a dalo by se bez přehánění říci, že mnozí se kopou nudou do zadku už celá léta. 

Padá počet nově napadlých případů jak civilních, tak trestních, klesá, nemluvě o tom, že více než polovinu těchto kauz si justice uměle vytváří sama a ve zdravé fungujícím státě by vůbec nemohly vzniknout. 

President, když už je vzácně tak moudrý, by měl k A dodat taky B.  A tím je, že kdo je nenažraný, obvykle nechápe abstraktní pojmy. Je to přízemní hovnivál, schraňovač majetku, hrabivec, co pro něj jedinou uznatelnou hodnotou jsou peníze. Podle nich cení lidi kolem sebe i sebe samotného. Jinými slovy : I člověk se sebe větším talentem, vědomostmi, seberyzejším charakterem, sebelepšími dovednostmi - je pro něj zhola bezcenný, pokud nemá peníze. 

Podotýkám, že spravedlnost - je abstraktní pojem

Naplňování tohoto pojmu svěřit  nenažrancům znamená vědomě a cíleně na spravedlnost resignovat a smířit se s tím, že spravedlnost napříště bude to, co si zaplatí ti nejbohatší, zákon nezákon. 

Netřeba dodávat, že hrabivost (či nenažranost) - a nezávislost (či neovlivnitelnost) jsou pojmy, které se vzájemně vylučují. Protože kdo je nenažraný, nebude nezávislý nikdy, byť by měl plat (či majetek) naprosto jakýkoliv, včetně majetku královského. 

Signalisuje to také, z jakých vrstev tito lidé asi pocházejí, protože hrabivost byla a je průvodním znakem především těch, kteří si chtěli za života nahrabat co nejvíc - lhostejno v jakém režimu, jakou prací, případně bez práce - loupením a krádežemi. 

Hrabivost signalisuje prodejnou spodinu, schopnou za koblihu prodat vlastní matku, nebo aspoň volební hlas, pokud je k tomu příležitost. Spodinu čistě materiální a materialistickou, neschopnou abstraktních úvah, citů, natož respektu k abstraktním, nehmatatelným hodnotám. 

Materiální lidé se konec konců nejvíce blíží zvířatům - ta jsou také spokojena, pokud dostanou plný žlab a občas nějaký ten výběh - abstraktních potřeb (jako krása, radost z poctivé práce a jejích výsledků) nemajíce. 

A opět - spravedlnost -  JE  - abstraktním pojmem. Nedá se ani sníst, ani zabalit, ani osahat. 

Pro primitiva - neuchopitelné fluidum. Asi jako duše. 

Pro civilizovaného člověka - nejzákladnější, byť abstraktní - potřeba. Protože bez spravedlnosti nelze spokojeně a poctivě žít. Což pro slušné lidi znamená, že pak, v podmínkách, kde spravedlnost schází, nelze žít vůbec. 

Soudci - ti současní, čeští - jsou Zemanovou vizitkou. A věrným obrazem. To on tady byl léta předsedou vlády, a poté další léta presidentem. Jediné, co ho kdy zajímalo - a co také jedině uměl - byly zákulisní čachry  o jednotlivé posty, především s lidmi, poznamenanými předchozím režimem, či z něj vycházejícími. 

Takoví lidé byli ve státním aparátu všude, pro Zemana prostředí - jako ryba ve vodě. Byli a jsou to JEHO  lidé. Lidé amorálního ožraly, obráceného na Východ. 

Od těch opravdu nikdy nic jiného než hrabivost a nenažranost nelze čekat. 

Bude proto obrovskou, hérakleitovskou prací, od nich stát očistit. 

O tom Zeman raději mlčí. Mluvil by totiž - hlavně o sobě. 

__________________

__________________

 

 

 Nenažranost. Prezident Zeman se pustil do soudců kvůli platům - Novinky.cz

________________________

________________________

 

Odvolání proti pokutě, uložené krajským soudem, prý není možné...

Aneb : Koncentrace nikým nekontrolované moci a popření dvoustupňovosti soudní soustavy v praxi : 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 S P R A V E D L N O S T

odborové sdružení

____________________________

        Košík 91, 289 35 Košík

 

Senát 72 Co KS v Jihlavě :  JUDr. Jaroslav Mádr                                      K č.j. 72 Co 142/2021

                                             Mgr.  Leona Sukaná

          Mgr.  Martin Lála

 

Vážený pane Lálo,

 K Vašemu dopisu ze včerejšího dne konstatuji, že Vámi popsaný princip jednoznačně odporuje principu zákazu koncentrace moci a základnímu kontrolnímu smyslu dvoustupňové soudní soustavy a pokud dodnes nikomu nevadil a nikdo na něj neupozorňoval a nikdo nepovažoval za nutné jej změnit, tak to svědčí výhradně o tom, o co soudcům v tomto státě jde - výhradně o vlastní platy, o spravedlnost až v poslední řadě, a to platy často doslova za nic, jak právě prokázal  Váš ctěný senát, který evidentně neměl pro práci, kterou měl dělat, ani základní vzdělání.

Dovoluji si dále upozornit, že kromě toho, že nic neumíte z opatrovnictví, musíte mít nutně problémy i se čtením, protože v zaslaném dopise je zjevně špatně adresa našeho sdružení, a to opakovaně a přesto, že jste obdrželi již několik dopisů s hlavičkou sdružení, kde je tato adresa přesně a správně uvedena (když už nejste schopni si ji zkontrolovat ve spolkovém rejstříku). 

Mohu jen zopakovat a zdůraznit, že jste živoucí ostudou národa a státu, který umožňuje, aby takovíto lemplové rozhodovali o tak zásadních věcech, a to zcela bez kontroly, bez jakékoliv zpětné vazby, zda tato rozhodnutí jsou v praxi upotřebitelná, k čemu slouží a jaké mají výsledky a jak se na daném dítěti podepsaly a zejména bez jakékoliv nutnosti nápravy zjevně špatných a nekvalifikovaných rozhodnutí. A také bez jakéhokoliv postihu regresí za zpětnou náhradu škod, způsobených takovýmito rozhodnutími.

Pokud nevíte, jak a za co se udělují pokuty, tak si napříště pokutujte vlastní babičku, pokud ta je na to zvědavá a koukejte se vzdělat aspoň v tom, co vás má živit a kde zásadní neznalosti jsou evidentním obecným ohrožením širokého okolí.

A pokud byste měli problémy se čtením, obraťte se na nejbližší ZŠ, tam Vám snad mohou pomoci.

Pokud máte za to, že zjevně nekvalifikovaná  rozhodnutí zjevně nekvalifikovaných lidí už nikdo nemusí prověřovat a kontrolovat, ať už z hlediska věcné správnosti, či z hlediska zákonnosti, pak si na to podám ústavní stížnost, protože takový stav je ve zjevném rozporu se základními principy spravedlivého procesu, případně podám - zjevně za Vás - podnět Sněmovně, aby doplněním či změnou zákona tuto zásadní vadu odstranila, už s ohledem na to, jak defektním lidem to pak umožňuje beztrestně terorizovat okolí.

            S pozdravem

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

                                                                                              pověřený zmocněnec sdružení

                                                                                                          zástupce otce

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

 

Mádr : Pravda o senátu za 10.000,- Kč (k213.cz)

 

 Vzdělání soudců : Prý se zúčastnili... (k213.cz)

 

Co neumím, neexistuje ... (k213.cz)

 

________________________________

________________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-18 17:58
President -
by snad chtěl odejít se ctí ??
To nemůže stihnout - jedině snad s Kaťušou v ř....

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-19 10:20
Nezákonné trestní stíhání nepřežila jeho manželka :

novinky.cz/.../...

Nenasypal -
zničili ho. +F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-19 17:15
Kauza Krym končí. Ani žalobcům nestačí posudky, že je Babiš mladší zdráv

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-19 17:15
neférové rozhodnutí soudu, který podle nich nepovolil svědecké výpovědi nemocných lidí, jimž jeho konopné výrobky pomohly, i lékařů a vědců. Rozsudek má podle nich obsahovat zkreslené závěry.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-19 17:26
Žďárský předseda Švaňhal :


Namísto původní 4 leté podmínky si bývalý předseda Ždárského soudu JUDr. Roman Švaňhal, výkvět společnosti z extrémním platem, který prý u těchto jedinců zaručuje profesionalitu a neomylnost a neúplatnost a vševědoucnost, ve své vlastní trestní kauze, vybojoval po letech spřísnění trestu o další 3 měsíce. Obyčejný právní diletant a niemand, kterému za dob vedení soudu Švaňhal nijak zákonem danou povinností podat kárnou žalobu na soudkyni s jeho policií smyšlenou kauzou neproveditleného skutku nepomohl, dosáhl zproštění obžaloby.....s to pouhým samostudiem zákonů a ignorováním "dobrých" rad advokátů, které zbytečnou sprostou kauzu neskutečně roky natahovaly....

infosoud.justice.cz/.../...

Tak co chutná, chutná vlastní meducína pane bývalý předsedo? Ale nebojte ... oběti Vašich hrátek jsou na tom i přes vyhraný spor a zákonem daného nikdy nesplaceného nároku na odškodnění nákladů řízení a následné neoprávněné exekuce, provedené bez vědomí poškozených (ooo jak upřímně transparentní a zákonnost z takových jen tryská .... když se údajný věřitel soudcea exekutor bojí přímé konfrontace s údajným dlužníkem a veřejné argumentace otom, kdo je tu dlužník a kdo jenom lže a podvádí, aby vydělal na kovidu a neustálém testování zdravých lidí, aby mohl boháč do hospody nebo divadla, zatímco chudák je na toto neoprávněně a potajmu zexekuován přímo stržením částky z účtu a dozví se tak až teprve z výpisu, nebo když oznamuje děckám že budou hladem i další dny když mu atomat jeho banky které věřil nasmíto peněz iznámí, že se banka rozhodla je raději poslat nějakému tomu zlodějskému exekutorovi na účet, aby náhodou neztratil nějakou tu nulu a život v luxusu, na který je jistě takové individuum zvyklé, o jak jsou ty naše banky férové a jak moc chrání soudkormé údaje a ctí smlouvy uzavřené se střadatelem o mlčenlivosti o ochraně jeho zájmů o včasné informovanosti v jeho zájmu, a jak moc jej brání před těmi phisingovými útoky, aby náhodou tyto zloděje někdo nepředběhl že ... oni to prý dělají "legálně" takové tajné zlodějiny) .. mnohem ale mnohem hůře, nežli "násilník" z taláru, co pobírá z daní nás všech polovinu platu, o kterém se poctivým tvrdě pracujícím lidem může nechat jenom zdát a to za celou dobu trestního stíhání .. kdy jaksi neotalárovaný poškozený nejenom že nic nepobírá, ale ještě mu zařídí vyhazov z práce nebo ze sociálky, aby se náhodou nemohl zmoct na lepšího advokáta ... Vězte, že máte ještě čas.. .stále jste v očích práva osobou nevinnou, to se může velmi rychle změnit, poté už Vám nikdo neuvěří, že jste si vzpomněl, že Vaši bývalý podřízení, dělali svinstva, a tyto jste neohlásil a oni dělali a dělají díky tomu stále horší.. ještě pořád se Vám může věřit, můžete třeba udělat dobrý skutek tím, že si náhle vzpomente a využijete svého stále ještě nadlidského postavení k nápravě mnoha křivd a potrestání mnoha viníků .. možná že poté už by se třeba někdo zamyslel nad tím, jestli to celé nebyl ove vaší věci trošičku jinak, tak jak to v tomto stbákystánu bývá při rozvodech a boji o děti prakticky vždy....

o případu informovala již dříve čj ..

ceska-justice.cz/.../...

Srab
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-19 17:27
Kárný senát: ‚Rozhoduje-li soudce o jiných, musí sám vědět, kdy z justice odejít,‘

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-19 17:27
Odkud se berou „vlastní právní názory“ :

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-19 17:28
Poločas rozpadu dona Pabla :

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-20 07:42
Sami nemají žádnou politickou kulturu. Lítají ode zdi ke zdi a čekají, kdo se ozve, anebo, kdo jim dá do držky...

"K odchodu ze Sněmovny ho vyzvalo ve středu na večerním jednání předsednictvo, které o tom informovalo v tiskové zprávě. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka hnutí situaci kolem nepřítomnosti Farského v Česku podcenilo."

www.msn.com/.../ar-AASW2or?ocid=msedgntp

________________

Jinými slovy : Kdyby se nikdo neozval, tak starostům samotným by na tom nic divného nepřipadalo, stejně jako samému Farskému.

TEdy - kandidovat na kandidátce, něco naslibovat voličům, a až ho - kupodivu - zvolí, tak si odletět do Ameriky za lepším... A na voliče se zvysoka vybodnout.

Pro starosty zřejmě normální.
Aspoň víme, co za pakáž to je.

Pan nový ministr vnitra : Co dělá, co má na starosti, čím se projevuje, kdy konečně přestanou policajti lhát a podvádět a začnou je za to, jako za závažný prohřešek, vyhazovat bez výsluhy ??

TA nová skvadra bude mít brzy jediný skutečně závažný problém : Vysvětlit, v čem se vlastně liší od Babiše, jeho přitroublých fanynek, jeho chamtivosti, hrabivosti, populismu a bezohlednosti.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-20 18:47
Že se ty prasata nestydí... :cry:

Soudcovská unie: Přístup vlády je zklamáním, zmrazení platů může ohrozit naši nezávislost

ceska-justice.cz/.../...
______________

Já bych je ohrozil, že by na to do smrti nezapomněli. A nezávislost by si klidně mohli ponechat. :eek:
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-01-21 10:39
Nenažranci se ozvali. J.K.

Soudci i státní zástupci chystají kvůli platům žaloby - Novinky.cz


novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.