Advokáti bývají různí

Dobří - málokdy. Obvykle drazí, a pokud jde o opatrovnické spory, nekvalifikovaní a fakticky bezcenní. 

 

Někdy ovšem narazíte i na excesy za hranicí normálnosti a soudnosti.

V Opavě mají jednu advokátku, vyloučenou soudkyni, která považuje za osobní útok na sebe už to, že sdělíte soudu, že daný výklad nemá oporu v zákoně. 

Prý to nebude poslouchat a - odchází z jednací síně... Zvláštní chování - na to, že ji ustanovil soud, aby zastupovala účastníka řízení, že? 

____________________

 

ČAK – kontrolní odbor

JUDr. Michaela Střížová

Národní 16
110 00 Praha 1

                                                                                             

 

                        STÍŽNOST  na advokátku JUDr. Dalilu Pelechovou

                        ustanovenou soudem v Opavě pro řízení č.j. 38 C  315/2021

 

Podávám tímto STÍŽNOST  na advokátku JUDr. Dalilu Pelechovou, a to pro její nepřístojné, neslušné a agresivní chování při projednávání věci pod výše uvedeným č.j.

Tato advokátka působí dojmem, že k soudu chodí hlavně kvůli vyhledávání konfliktů s protistranou, čemuž se věnuje již od příchodu na soud. V rozporu se základní slušností zásadně nepozdraví, pokud přijde k soudu jako druhá a protistrana již čeká před jednací síní na chodbě. Což je pouze začátkem.

V průběhu jednání si věcná vyjádření protistrany k projednávané věci bere jako osobní útoky na ni samotnou, dožaduje se udílení pokut za zjevně neexistující provinění protistrany, přičemž sama naplňuje měrou vrchovatou ustanovení § 53 odst. 1 o.s.ř. o ztěžování průběhu projednávání věci.

Následně pak svévolně opouští soudní síň (to již učinila 2x při dvou jednáních), čímž jí přidělenou mandantku připravuje jak o právní zastoupení, ke kterému byla určena soudem, tak i o účast na soudním jednání, neboť trvá na tom, aby ta odešla s ní.

I při respektu k právu každé ze stran navrhovat důkazy soudu, jaké uzná za vhodné, není těžké rozlišit, že jí navrhované důkazy s předmětem věci často vůbec nesouvisejí, zato z nich lze dovodit snahu vyrobit konflikt s rozsáhlým okruhem osob na jednání ne přímo zúčastněných, tedy například několika příbuznými žalobce, kteří nejsou účastníky řízení, když se dožaduje jejich daňových přiznání za několik let zpětně, apod.

Bez jakýchkoliv důkazů současně zpochybňuje předkládaná daňová přiznání žalobce, čímž vlastně staví otazník ohledně toho, proč navrhuje daňová přiznání dalších osob, když bez důkazů nevěří ani těm, která již byla soudu předložena. De facto tak přímo zpochybňuje práci Finančního úřadu, jímž daňová přiznání prošla, stejně jako jejich podavatel kontrolami, ty nic závadného nezjistily - a tudíž je povinna těmto úředním listinám věřit, nikoliv je bez důkazů zpochybňovat.

Paní advokátka Pelechová působí dojmem, že jí nejde o projednávanou věc, ale o agresi vůči stále širšímu okruhu osob, které se pod nejrůznějšími záminkami snaží do řízení zatahovat a vytvářet jim problémy.

Tyto stavy - tedy neúměrná, vnějšími podněty nevyvolaná agresivita -  a současně přehnaná vztahovačnost a citlivost směrem k vlastní osobě, vyvolávají dojem nedoléčené alkoholové závislosti, protože právě pro tu jsou typickými symptomy.

Podle mého názoru představuje tato paní nebezpečí především pro své vlastní klienty, v širším smyslu pak i pro ostatní účastníky řízení - a považuji za obecné ohrožení, aby tato paní tímto způsobem ve své advokátní praxi nadále pokračovala.

            S pozdravem

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                       zástupce žalobce, zmocněnec o.s. SPRAVEDLNOST

_____________________________

_____________________________

 

 Dalila má plno vroubků ještě z doby svých slavnějších působení : 

 

První zrušující rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě vydala soudkyně JUDr. Dalila Pelechová, přestože dříve rozhodovala jako soudkyně prvního stupně v řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 62 C 38/96, v němž vydala předběžné opatření, které zakazovalo dovolateli disponovat s nemovitostí, jíž se tento spor týká. Kredibilita JUDr. Pelechové je otřesena i skutečností, že byla oprávněna soudit za situace, kdy proti ní bylo vedeno řízení pro podezření z trestného činu úvěrového podvodu, ke kterému se doznala, a trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno.

 

Sice v závěru se tam uvádí, že Dalila nepředstavuje tzv. "jinou vadu řízení", ale k jejímu úvěrovému podvodu se už nevyjadřují. 

tvrzení o tom, že rozhodovala vyloučená soudkyně JUDr. Pelechová (a to v řízení předcházejícím vydání napadeného rozhodnutí, na jehož vydání se však nepodílela), tzv. jinou vadu řízení nepředstavuje.

 

Další rozhodnutí, kde figuruje Dalila a její možná podjatost:

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-4087-16

 ______________

 Mimochodem, znáte někoho, kdo by se přiznal k úvěrovému podvodu - načež by bylo trestní stíhání zastaveno ??? 

Jak vidíte, u soudkyně lze i to... 

 

____________________________

____________________________

 

 

 

 

 

____________________________

____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-08-06 07:17
Tak na TOHLE jsem opravdu zvědav :Omezíme rozsah šedé ekonomiky, mimo jiné řešením situace lidí v exekucích, tak abychom eliminovali problémy s jejich zaměstnáváním (např. reformou srážek ze mzdy).

thenovosti.com/.../...

A co takhle zrušit naprosto nemravné odměny exekutorů a postavit je mimo zákon jako evidentní lichvu ??
Hned by půlka exekucí byla splatitelná snadno a rychle - a právní stát by se vrátil k normálu.

Holt ale paní Blažková - ministrová - by přestala vydělávat na bídě lidí stamiliony...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.