Zlatá slova

předsedy Nejvyššího soudu... 

ČR - a její Nejvyšší soud - mají tu odvahu uspořádat kolokvium předsedů Nejvyšších soudů zemí eurozóny . A toto při této příležitosti sdělil veřejnosti předseda Nejvyššího soudu : 

 

Důvěřovat justici znamená mimo jiné důvěřovat soudcům. Jejich prvořadým posláním a úkolem je neustále veřejnosti dokazovat, že vydávají správná a spravedlivá rozhodnutí, která nejsou navíc nijak odtržena od reality a nepostrádají logiku. Také musí rozhodovat dostatečně rychle, v přiměřeném čase. Vedle toho samotná osoba soudce, jeho chování a vystupování, na soudě i mimo něj, musí za každých okolností vzbuzovat důvěru. Soudce není hercem, který svoji roli hraje jen v úřadě, musí být skutečně důvěryhodný a bezúhonný za každých okolností, protože je soudcem 24 hodin denně.“

 

Zlatá slova, pane předsedo Angyalossy !! Už se nemohu dočkat té zásadní změny, kdy, když se přijdeme s kamerou zeptat na soud na zjevně nevysvětlitelná rozhodnutí, soudce namísto přivolání justiční stráže, jak to činili převážně dosud, přivolá sekretářku a postaví na kafe - a začne vysvětlovat. 

Pár těch vysvětlení bychom vřele uvítali i ze strany vašich soudců, tedy soudců Nejvyššího soudu, neboť nebyl by možný takový stav na soudech nižších stupňů, jaký máme denně na očích, kdyby Nejvyšší soud fungoval tak, jak říkáte ve svém úvodníku. 

A obě témata - jak důstojnost justice, tak i kárná odpovědnost soudců - nás nesmírně zajímají... A myslíme si, že k tomu máme co říci. 

Věříme, že k tomu i dostaneme prostor. Byť sebekratší... 

Požádali jsme o alespoň 5 minut. Dostaneme je ?? 

__________________________

 

Vážený pan

Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu

 

Vážený pane předsedo Nejvyššího soudu,

            V souvislosti s kolokviem semináře předsedů Nejvyšších soudů EU, pořádaného Vaším soudem ve dnech 13.- 15. října t.r. , s dvěma hlavními tématy :

§  Důstojnost soudnictví

§  Kárná odpovědnost soudců

Vás chci tímto požádat o 5 minut prostoru ke krátkému projevu na obě témata, neboť mám za to, že jako předseda sdružení, 20 let marně usilujícího o odstranění přežitého komunistického paragrafu a jako osoba prokazatelně opakovaně bezdůvodně vězněná nebo trestně stíhaná, v současnosti s deseti zprošťujícími rozsudky, mám k oběma tématům v souvislosti s českou justicí co říci.

            Předem děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu.

 

S pozdravem

 

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

 

__________________________

__________________________

 

Nejvyšší soud uspořádá u příležitosti českého předsednictví setkání předsedů nejvyšších soudů EU - Česká justice (ceska-justice.cz)

 

 

 

_______________________________

_______________________________

 

Pokud by občan posuzoval justici podle projevů představitelů Nejvyššího soudu, musel by nutně mít za to, že žijeme v zemi s takřka ideálním soudnictvím. 

Šok, který pak nutně zažije, až se s justicí setká osobně, už je mimo schopnosti těchto pánů k vysvětlení... 

 

______________________________________

______________________________________

 O "průtrži spravedlnosti" nedávno hovořil (do novin) i místopředseda Nejvyššího soudu, Roman Fiala : 

 

Průtrž spravedlnosti (k213.cz)

 

 Soudit může i jezevčík... (k213.cz)

 

________________________________________

________________________________________

 

Jen za poslední 3 měsíce

Stav soudu v Nymburce (k213.cz)

Soud, co přestal fungovat, je třeba úředně uzavřít... (k213.cz)

Schizofrenie, kterou trpí Ústavní soud, odneslo 14-ti leté dítě (k213.cz)

EXE a MSp : Vytrestaný naschvál (k213.cz)

Teror "v zájmu dítěte", (k213.cz)

Žďár : Když došly argumenty... Nastoupila síla. (k213.cz)

SY : Úředně vystavená právní degenerace okresního formátu (k213.cz)

OSZ Svitavy - a Vy... (k213.cz)

Tomáš Jadlovský vydal napínavou knihu (k213.cz)

Svědci, lžete dál... (k213.cz)

 

___________________________

___________________________

Pan Kydalka se rovněž brzy zjeví v Brně (14.11. v 10 hodin) : V jiném postavení : 

 

Veřejná jednání — Nejvyšší správní soud (nssoud.cz)

 

 

11 Kss 2/2022 předseda Městského soudu v Praze,
JUDr. Kamil Kydalka
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 11 JUDr. Tomáš LANGÁŠEK, LL.M. JUDr. Pavel Šilhavecký Mgr. Michael Květ Mgr. Lukáš Trojan,
JUDr. Jan Jakovec,
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
14.11.2022
v 10:00 - 16:30

 

__________________________

__________________________

 Zrovna jsem dostal přípis, kterým Angyalossy vyřídil moji stížnost na nevhodné chování soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., JUDr. Romana Fialy a JUDr. Davida Vláčila. NS totiž mé řízení zastavil, protože „dovolatel nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván.“ Že jsem dvakrát žádal, aby mi soud poplatek dle zákona odpustil, a že soud o těchto žádostech vůbec nerozhodl, tím se Angyalossy nezabýval. Rovněž námitkou, že jsem od poplatku v dané věci osvobozen automaticky podle zákona o soudních poplatcích. Soudci NS se mne tedy pokusili okrást, a poté lhali, že jsem o osvobození od poplatku nepožádal, a ignorovali, že jsem dle zákona žádný poplatek ani platit nemusel.

Předseda NS, JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., mi odepsal: „... nevhodné chování je nutné posuzovat podle konkrétního vystupování vůči stranám (případně veřejnosti), nikoliv podle učiněných závěrů. Stížnost ovšem nikterak nespecifikuje, v čem má být spatřován nevhodný či nedůstojný projev, nýbrž se domáhá meritorního přezkumu. Obsahově je podání zaměřeno výlučně proti právnímu posouzení senátu č. 24, což fakticky nenaplňuje předmět stížnosti ve smyslu § 168 zákona o soudech a soudcích.“
Okrádání účastníků řízení, lhaní, podvody a páchání další trestné činnosti soudci, podle Angyalossyho, není „nevhodné chování,“ ale jde o „právní posouzení.“ 
Žádám o přečtení tohoto příspěvku na kolokviu semináře předsedů Nejvyšších soudů EU.

______________

 

Roman Fiala ?? Ten přeci sliboval průtrž spravedlnosti již před časem do novin !! 

 

Průtrž spravedlnosti (k213.cz)

_____________________________

_____________________________

 Očekávatelná ODPOVĚĎ Z NS :

 

Vážený pane předsedo,

 

v příloze Vám zasílám přípis předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., ze dne 5. 10. 2022.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Ivana Čechovská

odborná pracovnice sekretariátu předsedy soudu

Nejvyšší soud

Burešova 20, 657 37 Brno

Česká republika

Tel: +420 541 593 221

Fax: +420 541 212 917

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webwww.nsoud.cz

_____________________________

_____________________________

 

 JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SOUDU N e j v y š š í s o u d , Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o , Č e s ká r e p u b lika , te l. : + 4 2 0 541 593 1 1 1 , fa x : + 4 2 0 5 4 1 2 1 2 917, e-m a il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z, w w w . n s o u d . c z, I D d a to v é s c h r á n ky : kc c a a 9 t Brno 5. 10. 2022

Sp. zn.: S 239/2021

 

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti ze dne 4. 10. 2022 sděluji, že ji nelze vyhovět, neboť program kolokvia je daný, jedná se o záležitost předsedů nejvyšších soudů Evropské unie odborného charakteru a nikoli o konferenci, na které by vystupovali řečníci z různých oblastí.

S pozdravem JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v. r.

předseda Nejvyššího soudu

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Ivana Čechovská

Vážený pan Ing. Jiří Fiala předseda sdružení Občanské sdružení 213 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

_______________________________

_______________________________

Aneb : O dobré pověsti soudců a o kárných řízeních se budeme nadále bavit jen mezi sebou a plácat se po ramenou navzájem, jací jsme dobří. 

Vyslechnout si názor zkušené veřejnosti, která nás dobře zná - tak na to budeme sbírat odvahu ještě příštích 20 let... 

 

 

_______________________________

_______________________________

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

 

 

 

________________________________________

________________________________________

Comments  

0 # Allan 2022-10-05 15:15
Další rozsudek od známé firmy Lněnička možná pozvedne oprávněně nízkou důvěru věřejnosti k současným zmetkovitým rozsudkům české justice. Policista prakticky popravil neozbrojeného občana a Lněnička vězení změnil chápavě na podmínku. Žalovaný je přece policista. Teď už bývalý. Polista usmrtil hned prvním výstřelem do srdce. Ale jako správný mafiánský zabiják to spolehlivě pojistil dalšími dvěma výstřely.


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 16:52
Místo vězení podmínka. Soud policistovi změnil trest za zastřelení agresora

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 16:52
Soud už rok řeší možné omezení svéprávnosti Zemana. Šikana, míní jeho právník

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:20
Jen ty nějak u zdi ? O.

novinky.cz/.../...
_____________

Zásadně mi ze vzteku nechtějí nic přiznat, naopak další exekuce vyrábí...

Svědek svědčil proti Rittigovi - tudíž asi na objednávku policie, že ? Tak to bude jejich člověk...

Krom toho, svědek nemá stránky, zobrazující justici jako bandu hlupáků a grázlů...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:22
Policie v Brně zadržela osm lidí. Razii provádí i u spolupracovníka ministra Blažka

zpravy.aktualne.cz/.../...
______________
Proč ne u Blažka samotnýho ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:23
Svědek proti Rittigovi dostane od státu 697.000 Kč za to, že nemohl dělat znalce

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:28
Soudcovská unie chce jednat se Zemanem o výběru kandidátů na soudce

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:30
Novým předsedou Slovenské advokátní komory se stal Martin Puchalla

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:31
Další problém Zwyrtek Hamplové. Chrudim ji chce kvůli nekvalitní práci nahlásit České advokátní komoře

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:36
NOVINKA !! Ministerstvům - a dalším státním orgánům - už nestačí zmanipulované soudy, kde se občan proti nim stejně ničeho nedovolá...

K čemu to zdlouhavé divadlo ??

Nejlépe - uzákonit, že se NEDAJÍ ŽALOVAT VŮBEC - a je klid !!!
____________________

Nemělo by nás jít žalovat. Ministerstva si na rozsudek o klimatu stěžují u Nejvyššího správního soudu

irozhlas.cz/.../...

Je tristní, pokud ministerstva namítají, že lidé nemají právo se bránit, když stát zasahuje do jejich práv. Popírá to princip správního soudnictví, které má chránit veřejná subjektivní práva jednotlivců.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:39
Smutná cesta jednoho, kdysi nadějného, národně socialistického politika... Nejprve se z něho stal sociální demokrat, pak už jen socialista - a dnes, vlastizrádce...

ruský agent Vyvadil

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 17:40
Kdo nahradí Šimůnkovou. Zeman navrhl exposlance Koudelku a právníka Scholze

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-05 19:21
Státní zástupce vyvrátil Zemanovo tvrzení, že lékaři falšovali zprávu o jeho zdraví

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-06 08:27
Cesta ze Zlína s migranty :

protiproud.info/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.