MěstSZ : Vyšetřete nám to,

my to pak (možná) obžalujem... 

 

Někdy se musím ptát, k čemu vlastně ty pravomoci mají, když je nepoužívají - a chtějí všechno po občanech. Aby jim podezření vyšetřili, nejlépe ještě dodali se všemi důkazy - a oni pak - možná - podají obžalobu. 

Anebo : Jako ve Svitavách - ještě Vás začnou stíhat za to, že jste trestní oznámení vůbec podali - a oni s ním měli nějakou práci... Což je naštvalo... 

__________________

 

 

_______

__________________

__________________

 

 

Městské státní zastupitelství v Praze

Pí Mgr. Dana Mejdrechová

 

 

K č.j. 4 KZN 204/2022 - 11

 

Re : Váš dopis ze dne 6.10. t.r. - Doplnění TO

 

Vážená paní,

            K Vašemu dopisu s výzvou k doplnění skutečností ohledně radního Mgr. Karla Bendla a jeho provinění při správě alejí Vám mohu sdělit, že podstatné okolnosti obsahovalo již podané trestní oznámení.

            Pokud ve stenozáznamu ze zastupitelstva z 25. 4. nejsou zaznamenány údaje, na něž se odvolávám (že aleje jsou jeho prioritou a že za ně již investoval 70 mil. Kč), pak to svědčí jedině o neúplnosti takového záznamu.

            Tyto skutečnosti pan radní jasně sdělil,  a to v odpovědi na moje vystoupení před zastupitelstvem stran stavu a správy alejí podél silnic. Kromě přítomných členů zastupitelstva to může dosvědčit i můj kolega, který při jednání zastupitelstva byl.

            O jaké trestné činy by se mohlo jednat, jsem uvedl již v podaném TO.

Já, na rozdíl od Vás, nemám k vyšetřování žádné pravomoci, nemohu si tedy pana radního ani předvolat k podání vysvětlení, kam zmizelo těch 70 milionů, když u cest nikde nejsou vidět, ani požádat Krajský úřad o předložení investiční dokumentace stran alejí u silnic za posledních třeba 5 let, ani předvolat hejtmanku k podání vysvětlení stran toho, kdo a jak o investicích do alejí rozhoduje, kdo je členy komise a co je jí k tomu ještě známo, případně její názor, kde je těch 70 milionů, když u cest ne - ale VY to všechno můžete. Buďto sama, nebo tím pověřit policii - a mám za to, že právě k tomu máme OČTŘ, aby to dělaly.

            Osobně se domnívám, že tam mohlo dojít ke zpronevěře veřejných prostředků v důsledku buďto pletich nebo podvodu při veřejné soutěži - a zcela jistě mám za to, že mohl být spáchán trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku, neboť radní - i radní Bendl - jsou povinni dbát údržby spravovaného majetku s péčí řádného hospodáře, což podle našich zjištění rozhodně nedělají.

            Pokud vezmeme za bernou minci, že jejich povinností je udržovat svěřený majetek v dobrém stavu (pokud jde o aleje, tak ani tak základní věc si nikde oficiálně nedefinovali) - tedy živé, udržované a pěstěné stromy - a včas nahrazovat odumřelé novými - tak toto nedělají s výmluvou, že „nejsou peníze“.

            Peníze ovšem nejsou na komerční zakázky (a někdy i na ty jsou - to je právě asi těch zmíněných 70 milionů) - přitom aleje je možno udržovat mnohem levněji, občanskou iniciativou, což navrhuje a dlouhodobě také dělá, naše sdružení.

            Namísto výsadby a údržby komerční firmou, která za to může chtít např. 10 tisíc za stromek, naše sdružení to dělá za úhradu nákladů - tedy např. za proplacení sazenic stromků, PHM na cestu, nářadí a stravy - což jsou jen zlomky komerčně účtovaných částek. Přesto, Krajský úřad v Bendlově podání o tuto spolupráci nejeví žádný zájem, podle našeho názoru proto, že od nás nedostane nikdo z nich žádné provize.

            Výsledkem je, že na alejích pak nedělá obvykle nikdo nic, protože my si sami všechno hradit nemůžeme, když na to nemáme žádné fondy, ani rozpočty, a Kraj nám na to nic nedá - protože prostě nechce.

            Přitom např. obcím poskytuje na každý stromek dotaci 1.500,- Kč - a s tím, kupodivu, žádný problém nemá.

            Jenže obce sázejí stromky obvykle jen uvnitř obce samé, nikoliv na spojnicích - cestách - mezi obcemi, to je právě práce KSÚS - a ta nedělá v tomto směru nic. Nebo skoro nic.

            Pokud je v obci starosta, jenž o výsadbu stromků nejeví zájem (jako je tomu u nás v obci, protože ho zajímá fotbal), znamená to, že se buď o aleje nestará nikdo - anebo jen ten, kdo si všechno sám zaplatí, ač kraj na to má četné finanční zdroje.

            To je, podle našeho názoru, porušování povinností při správě cizího majetku ke škodě tohoto majetku, a to přes četná naše upozornění a žádosti.

            Mám za to, že se tohoto trestného činu dopouští jak radní Karel Bendl, tak i hejtmanka Petra Pecková, protože ta o tom všem ví - a vůbec nic pro nápravu nedělá, a to žádným směrem.

            Kdo tvoří okruh osob, které spolu s Bendlem rozhodují o alejích - a nedělají nic, pokud nemohou zadat komerční zakázku - na to se opět zeptejte radního Bendla, Vám odpovědět bude muset.

A Vy k tomu máte pověření, i pravomoci.

            My ne.

Co Vám mohu nabídnout, je naše svědectví - a naše zkušenosti s jednáním na Středočeském kraji - jež zásadně nikdy nikam nevedou a jejich výsledek odpovědné pracovníky - tedy hlavně Bendla s Peckovou - vůbec nezajímá, stejně jako stav alejí, stejně jako zmizení 70-ti milionů, údajně do nich investovaných.

            S pozdravem

                                                                         Ing. Jiří Fiala

                                                                      předseda o.s. K 213 

________________________

________________________

 

 

 Kr.Úř. : Diskuse ukončena. Přizpůsobili jsme se. (k213.cz)

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

___________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-10-16 17:39
Úředníci a pracovníci státního aparátu se prý radikalizují :

"Státní úředníci se neradikalizují na základě záměrně zkreslených informací a příchylnosti k Ruské federaci, ale z frustrace z fungování státu..."

ekonomickydenik.cz/.../

Krizový informační tým - KRIT - bude napříště špehovat a hlídat pracovníky státního aparátu, jestli jsou k tomu bordelu ještě dostatečně loyální, nebo už ho prokoukli - a přestal na ně být spoleh´.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.