Žádost o přijetí k ministru spravedlnosti ČR

Vážený pane ministře, v souvislosti s konáním demonstrace před Vaším ministerstvem ve středu dne 21. září si Vás zástupci níže podepsaných sdružení dovolují požádat o přijetí.

Důvodem konání demonstrace je dlouhodobé selhávání české justice a systematické, masové porušování základních práv účastníků řízení v opatrovnických kauzách, a to zejména práva dítěte na oba rodiče.

 

 

Jsme toho názoru, že nelze dále mlčky tolerovat stav, kdy všemocní a všehoschopní čeští soudci (a zvláště pak soudkyně opatrovnických odborů soudů) hromadně porušují zákon o rodině, jakož i mezinárodně závazné normy, ke kterým ČR již dávno přistoupila a která zaručují přirozená práva jak dětí, tak i jejich rodičů. Soudy tak uměle vyrábí tisíce polosirotků po žijících rodičích.

 

 

Nespokojenost našich členů i mnohých dalších občanů se stavem českého soudnictví vychází z faktu, že velká většina soudců beztrestně a doživotně ignoruje platné zákony, práva dětí i jejich rodičů. Často jsou tak drzí, že se tím ještě i veřejně chlubí.

 

 

Každoročně tak i podle oficiálních statistických údajů zbytečně přichází zhruba 30.000 dětí o jednoho z rodičů, často rodiče vyspělejšího a vzdělanějšího, který by mohl výchovu svých dětí mnohem lépe zajistit. Tento tragický fakt se pak nesmazatelně vtiskuje do dalších osudů takto postižených dětí.

 

 

Vzhledem k výše uvedeným alarmujícím faktům Vás žádáme o přijetí a jsme připraveni se podílet na změně jak Zákona o rodině a Zákona o soudech a soudcích, tak především na změně současné naprosto nevyhovující soudní praxe. 

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Karel Miffek                          

 

Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR

 

 

 

Luboš Patera                                    

Spravedlnost dětem

 

 

Ing. Jiří Fiala

K 213