POZVÁNKA NA SOUD 5. října 2005

Vážení přátelé,  ve středu, dne    5. října 2005 od 9.30   hodin má jednání na Krajském soudu v Hradci Králové, místnost č. 6

jeden z prvních členů K 213, p. Kučera, otec, který je 10 let pronásledován (a zavírán) za výživně na dítě, které prokazatelně není jeho a které před vlastní matkou uprchlo do dětského domova. Soudy ho vytrvale nutí platit matce dítěte veškerou spotřebu alkoholických nápojů, ač dítě samo žije v domově, na který p. Kučera pravidelně přispívá, i když by pochopitelně nemusel.
 
Přijďte, kdo můžete, se o těchto morálních zvrácenostech, šířených naší justicí, přesvědčit na vlastní oči.
 
Všechny srdečně zve
 
 Ing. Jiří Fiala