Úřední záznam – žádost o poskytnutí informací

Obvodní soud pro Prahu 9Na Vyhlídce 389/1Praha 9

Žádám tímto nadepsaný soud o poskytnutí následujících informací:

Žádám tímto nadepsaný soud o poskytnutí následujících informací:

 
  1. Na přelomu března a dubna tohoto roku byla přijata mimořádná bezpečnostní opatření, týkající se především justiční stráže. Žádám tímto soud o sdělení, od kdy do kdy tato opatření trvala,  kolik osob se jich zúčastnilo, jejich služební čísla a výše jejich aktuálního služného v uvedeném období. Dále žádám o sdělení, kdo o těchto opatřeních rozhodl a kdo rozhodl o jejich změně či odvolání.
  2. Žádám nadepsaný soud o sdělení, kolika osob se tato opatření týkala, resp. proti kolika osobám byla namířena, kolik je v současnosti osob vůči nimž vydal Obvodní soud pro Prahu 9 obdobná opatření. Dále kolik je osob, kterým byl omezen vstup do budovy obvodního soudu, či přijata jiná restrikce pohybu. Kolik bylo těchto osob za posledních pět let. Kolik je v současnosti osob, kterým je poskytován osobní doprovod po budově soudu.
  3. Žádám nadepsaný soud, aby mi sdělil jakým způsobem zajišťuje průběžnou kontrolu psychického stavu soudkyň, zejména opatrovnického oddělení a kdy byla naposledy provedena kontrola nezávadnosti jejich psychického stavu. Dále žádám soud o sdělení, zda může prokázat, že v období březen – duben 2005 soudkyně Mgr. Lenka Kloudová netrpěla žádnou psychickou poruchou, jako např. utkvělými představami, chronickou fobií, psychózou anebo pocitem permanentního pronásledování a ohrožení.
  4. Žádám nadepsaný soud o sdělení, zda může jakýmkoli věrohodným způsobem prokázat psychické zdraví místopředsedy soudu Malého a předsedy soudu Rudého, a to zejména s ohledem na jejich evidentně rozporuplná prohlášení a chronický sklon ke lhaní.
  5. Žádám nadepsaný soud aby mi sdělil, jaká opatření přijal v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 10. listopadu 2004 o zohledňování syndromu zavrženého rodiče v justiční praxi, tedy např. jakými školeními prošly soudkyně pečovatelského odboru soudu, kdo je z těchto znalostí přezkoušel a s jakým výsledkem a pokud nebyla přijata žádná opatření, kdo za to nese zodpovědnost a jaké z této skutečnosti budou vyvozeny důsledky pro vedení soudu a opatrovnický odbor soudu.
 
     Tyto informace žádám zaslat v zákonném termínu na svou trvalou adresu.
 
       
Ing. Jiří FIALA
Košík 91
289 35