Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce

JUDr. Ondřej Lázna znovu před kárným senátem, předsedkyně NSS JUDr. Iva Brožová mu navrhla zbavení funkce soudce s tím, že její další vykonávání by ohrozilo výkon spravedlnosti a že se před veřejností znemožnil sám, když uvalil vazbu na matku malého dítěte pro bagatelní trestný čin.

Rozsudek NSS bude vzhlášen v 16.15, sledujte další reportáže těchto stránek.

_________

Blazna

Dva zločinci terorizuájící beztrestně společnost: Psychopat bLázna a jeho "obhájce", stejné lidské prase a zrůda Zelenka z Vrchního soudu v Praze.  Při focení si zásadně zakrýval ten svůj prasečí ksicht - zřejmě se za něj právem stydí. Přesto máme, co máme.

_________

Z Brna reportuje štáb K 213:

Kdo dnes přijel do Brna na jednání kárného senátu NSS, projednávajícího psychopata bLáznu již podruhé za tři měsíce, rozhodně nelitoval. A to především proto, co tam slyšel a co se tam mohl dozvědět.

Máme za to, že jednání kárného senátu NSS mělo být správně přenášeno v přímém přenosu kanálem ČT, aby si celá společnost mohla udělat obrázek o současném stavu "naší" justice a o marné snaze a úsilí v ní obsažených nepočetných demokratických sil, ztělesňovaných v současnosti především předsedkyní NS Ivou Brožovou, o přiblížení této zrůdné mašinérie, obsazené dosud takřka výhradně komunistickými nomenklaturními kádry a jejich pohrobky či potomky, elementárním požadavkům na evropsky přijatelný, nestranný a lidsky snesitelný výkon spravedlnosti.

Až budou hotovy a zveřejněny nahrávky z jednání, vřele doporučujeme si je bez výjimky poslechnout, protože to, co tam uslyšíte, vám v mnohém vyrazí dech - zejména pak vám, kteří s justicí - na rozdíl od nás - nemáte své bohaté zkušenosti.

Od paní Brožové, jistě velice distinguované a inteligentní dámy, tam na adresu evidentního psychopata bLázny zaznívají slova a hodnocení, která na velice přeopatrný justiční slohový styl ohledně komentování vlastních zvěrstev, lze označit jako nevídaná, neslýchaná a zcela jistě nebývalá a nteradiční.

Namátkou - ryze pro ilustraci - vybíráme:

- soudce Lázna flagrantně, úmyslně a hrubě porušil trestní řád, když dne 18.1. 2011 vydal příkaz k zatčení

- ten byl postaven na nepravdivých, zcela smyšlených skutečnostech, které byly pouhými záminkami

- ze strany soudce došlo k velmi závažnému jednání, ke zneužití institutu příkazu k zatčení, o institutu vazby - ke které neexistovaly žádné důvody -  ani nemluvě

- soudce postavil princip právního státu, i presumpce neviny, zcela na hlavu

- soudce terorizoval mladou ženu, a to se zvláště závažnými společenskými důsledky, kdy následně byla bezdůvodně uvězněna matka malého dítěte, o které pak nemohla pečovat a v konečných důsledcích ho pak půl roku neviděla.

- jednalo se o čistou libovůli, ba zvůli soudce, jednoznačně přesahující práh zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, a proto mu je podle 88 1d) Zákona č. 6 z r. 2002 navrhováno odvolání z funkce soudce.

Již samotný přednes obžaloby nebyl ničím než rozkrytím toho, jak funguje a dopodrobna pracuje justiční mafie na likvidaci nepohodlných lidí- od státní zástupkyně, podávající obžalobu, přes psychopata bLáznu, až po stejného gaunera, údajného "znalce"  - hádejte koho?! Je to strašně jednoduché, můžete jen jednou - no, samozřejmě, že MUDr. Hladíka - tutéž hvězdu, která zpracovávala "posudek" i na p. Fialu, když ten se omluvil z jednání pro angínu, takže psychopat bLázna má nacvičen v podstatě jediný kousek a jediný scénář, který opakuje pořád dokola. A donekonečna.

_______________

blaz_na_3749

Nebezpečný skinhead před správním soudem... Zepředu - i zezadu...  Prostě všude kolem vás! 

Anebo 2 kuchaři?! Anebo - 2 řezníci!

_______________

O co ve stručnosti šlo?

Obžalovaná Jana Rotterová byla stíhána pro bagatelní trestné činy, navíc zjevně související s jejím opatrovnickým sporem o jejího nezletilého syna Patrika (6 let) , a to ještě za velmi podivných okolností (mělo jít o krádež peněz z kabelky její tchýně a zneužití platební karty - o důvodnosti těchto podezření výmluvně svědčí, že odvolací soud pro zjevné rozpory ve výpovědích poškozené i svědků obžalovanou zprostil obžaloby, přičemž o vykonstruovanosti celého obvinění výmluvně svědčí skutečnost, že poškozená nahlásila trstný čin až rok a půl poté, co se údajně měl stát).

Lázna nařídil na 15.12. 2010 hlavní líčení, ze kterého se obžalovaná omluvila pro virozu, což jí doporučil i advokát, aby se líčení neúčastnila, že stejně její účast není nezbytnou, neboť u bagatelního trestného činu může soud jednat i v její nepřítomnosti.

To soud ale neučinil. Namísto toho nastoupil - osvědčený scénář:

Blázna povolal Hladíka, prodejného policejního "znalce", který vystavuje "znalecké posudky" jak na běžícím pásu a jestli je pravda, co později tvrdil b Láznův obhájce, ruský agent Zelenka z Vrchního soudu, totiž že se jednalo o "kultovního znalce", pak je to kult násilí a zvůle aplikované proti pokojným občanům a pokud podle těchto "posudků" bylo dosouzeno dejme tomu 80% obžalovaných, pak ve věznicích sedí ne 5, ani 20, ale minimálně 50-60 % zcela nevinných lidí s křívými rozsudky, opřenými o stejně křivé "znalecké posudky".

BLázna rovnou už zadal znalci otázku, zda je obžalovaná schopna výkonu vazby - u bagatelního trestného činu, u kterého trestní řád přímo stanoví, že za něj nelze vzít do vazby, leda že by se obžalovaný prokazatelně skrýval - přičemž zde obžalovaná nejen že měla trvalé bydliště, ve kterém se i zdržovala a pravidelně si přebírala veškerou - tedy i soudní - poštu, ale také chodila do zaměstnání a vychovávala nezletilého 6-ti letého syna Patrika. O ukrývání tedy nemůže být ani řeči. Také když byla zatčena, byla zatčena doma - což pro bLáznu bylo jenom potvrzením, že "chtěla uprchnout", a proto ji také vzal do "útěkové vazby", ze které ji zhruba po 3 týdnech - kupodivu - propustil Městský soud a vazbu označil za zcela nevhodnou, nadbytečnou a chybnou, když se zcela ztotožnil s argumenty podaného odvolání.

Zproštěné obžalované následně bylo vyplaceno i poměrně vysoké odškodné ze strany MSP - a to ve výši 96 tisíc korun - přičemž i MSP v zaslané omluvě konstatovalo, že se s něčím pdobným ještě nesetkalo a že se jedná o zjevný exces (přesto proti soudci ale vůbec nic nepodniklo, ani nepožadovalo škodu nahradit).

________________

Byli jsme samozřejmě velmi zvědavi na obhajobu obžalovaného, leč dosti dlouho to vypadalo, že se snad ani žádná konat nebude, neboť z úderné jednotky StB se do začátku jednání dostavil pouze starý agent Jemelík - zatímco velitel buňky Zelenka, vodící s sebou výkonného psychopata bLáznu - dlouho nebyli k nalezení a jednání začalo bez nich.

Nicméně - přeci přišli, a pohled, kterým bLázna obšťastnil přítomnou veřejnost, když zjistil, kolik jí v soudní síni - jistě nečekaně - je - bychom přáli vidět každému.A je velkou škodou, že se jej nepodařilo zachytit na videozáznam.

Byl to kosý pohled chyceného grázla či podlého dravce, opatrně a úkradmo si prohlížející stav a stupeň hrozícího nebezpečí, které pro něj plná jednací síň bezesporu byla.

Jenom za ten pohled by si ho podle našeho názoru museli nutně nechat na izolovaném oddělení každé psychiatrie bez možnosti propuštění.

Ale k tématu:

Byli jsme samozřejmě velmi zvědavi na obahojobu Zelenky, i bLázny - a její ubhost nás jen utvrzovala v tom, co jsme si mysleli od počátku - totiž že to obhájit nijak rozumně nelze.

Zelenkovo vystupování nelze označit jinak než za drzé, až sprosté - ovšem bez jediného rozumného argumentu. Krom toho, Zelenka lhal jako když tiskne, sotva otevřel hubu (o ústech zde nemůže být řeči). Lhal tak, že ho na to musel upozornit i předseda senátu JUDr. Šimíček, protože co je moc, to je prostě příliš.

Prý neměli dostatek času na přípravu, neboť původně byl nařízen termín 29. listopadu, takže s dnešním jednáním nepočítali (ze spisu bylo okamžitě doloženo, že o změně termínu věděli měsíc předem).

Prý se nemohli připravit - chudáčci malí - protože neměli k dispozici spis (!!). Spis přitom - jak i bylo rovněž konstatováno - celou dobu ležel na NSS, pochopitelně s právem přístupu všech účastníků řízení - což Zelenka omlouval tak, že prý byl bLázna na dovolené (ta byla delší než 3 týdny) a že prý je to do Brna daleko (pro soudce se stotisícovým platem - holá nemožnost zajet si do Brna, když jde o jeho další pokračování ve funkci, že?!).

Připomeňme jen, že vůbec nechápeme, na co bLázna spis potřeboval, když jednak sám obžalovaným neumožňuje se se spisem seznámit - a hlavně: Byl to přece  j e h o   spis, takže ho měl znát zpaměti i bez nahlížení.

Ovšem, na druhé straně chápeme, že pamatovat si všechna zvěrstva, kterých se denně dopouští na stovky, je nad síly jeho chorého mozku.

____________

bLázna sám, na dotaz soudu, zda může toto jednání a flagrantní porušení trestního řádu nějak vysvětlit, odvětil, že on má takový právní názor (to ho asi naučili už ve školce) a že to bylo jeho individuální posouzení a vyhodnocení, na které má prý právo (připomeňme, že Dr. Brožová připomněla, že kdyby nebyl soudce, za stejný skutek by automaticky dostal trest od pěti do 12-ti let - tedy za organizaci únosu a zbavení osobní svobody).

____________

Již když jsme se o tomto jednání dozvěděli, bylo nám jasné, že více či méně souvisí s podobnou kárnou žalobou, podanou stejnou kárnou žalobkyní ve věci našeho předsedy, Ing. Jiřího Fialy. Nemýlili jsme se. Nesouviselo přímo - ale nepřímo - neboť podnět k němu dal obhájce poškozené, JUDr. Choděra - a to poté, co se z médií dozvěděl o projednávané obžalobě na psychoapata Láznu pro zneužití pravomoci k zatčení předsedy K 213. Oznámil tedy předsedykni NS, že je mu z praxe znám patrně ještě horší případ u stejného soudce, a zda by se na něj rovněž nechtěla podívat - a té následně vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

Jinými slovy: Psychopat bLázna masově pronásleduje nevinné občany, presumpce neviny mu neříká vůbec nic, Brožová mluvila - a to velmi přesně - o atmosféře hrůzy a teroru, kterou se tento psychopat snaží doprovodit výkon spravedlnosti - a vzbuzovat hrůzu a děs, kdykoliv má jeho "soud" zasednout.

Evidentní psychopatická úchylka k sadismu a mučení nevinných, a to masově a bez konce.

Máme důvodně za to, že pokud by se kauzy tohoto psychopata probraly jen za posledních 10 let, musely by čísla pošokzených jít do desítek, ne-li stovek.

____________

Obhájce Zelenka dále bezesporu zaujal několika dalšími tvrzeními - a sice že prý pí Brožová se Láznovi programově mstí, neboť jemu jsou prý známy daleko horší případy, jež nechala Brožová zcela bez povšimnutí.

Pokud by tohle byla pravda (a jako soudce Vrchního soudu by to skutečně měl vědět), pak je syrová pravda o "naší" justici ještě daleko děsivější než bychom si sami - byť i po deseti letech - dokázali představit - a justice se potom jeví jako nevyčerpatelná zásobárna psychopatů a těch nejhorších sadistických úchylů všeho druhu.

Podle našich zkušeností to ale pravdě neodpovídá a bLázna je skutečným excesem sám o sobě, nebezpečným sadistickým šílencem, mučícím nevinné na potkání,  který ani v naší justici nesnese srovnání a obdoby.

I další tvrzení Zelenky stojí za to:

Že prý pokud by tohle (rozuměj zatýkání a věznění nevinných lidí) mělo být kárným proviněním, znamenalo by to zlom v celé justici - a to s ním tedy vzácně souhlasíme, s tím, že bez tohoto zlomu se spravedlnosti, ani lidské tváře, natož pak demokratické justice nikdy nelze dobrat.

A že prý si na bLáznu - vyjma Brožové a úředníka z MSP - nikdo nestěžuje!!

Pan Zelenka skutečně lže jako když tiskne, protože stačí jenom otevřít tyto stránky a zadat bLázna - a vysypou se vám desítky článků, ale i trstní oznámení stovek lidí a účastníků řízení, která na tohoto psychopata byla - samozřejumě zcela bezvýsledně - podána.

_______________

Stejně bezvýsledným byl po velmi nadějném průběhu řízení i ZÁVĚR:

NEVINEN A ZPROŠTĚN OBŽALOBY,  neboť zatýkat a mučit  nevinné lidi není žádným vybočením ze soudcovského normálu, to je prostě standard, na který si máme - zejména do budoucna - alespoň podle názoru NSS - zvyknout.

BLázna prý sice pochybil, jednal prý necitlivě a nepřiměřeně přísně, ale kárné provinění prý v tom spatřováno není.

Děsivější sdělení pro tuto společnost si sotva dokážeme představit.

blaz_na_senat_3741

Senát, co rozhodl, že zavírat lidi je naprosto normální - teda, možná trochu necitlivé. A taky trochu nepřiměřené. Ale jinak nic hrozného.

Co myslíte - když budou před tím soudem viset, bude jim to připadat vcelku normální, jen trochu necitlivé a nepřiměřené - nic zvláštního?

A tady máme jejich SEZNAM: blaz_oznameni_3735

 

_________________

Ještě klidně spíte? Tak si to užijte, protože už zítra budete spát na Pankráci nebo na Ruzyni - neboť je to prostě normální, samozřejmé - a jste povinní to strpět, protože na to prostě má soudce právo. Stejně tak jste povinni i nadále ze svých daní jeho zvůli obětem platit. Pokud by se vám to nelíbilo, nastupuje bod č. 1 - tedy že zítra už budete spát na Ruzyni, v Bohunicích, na Pankráci a dalších zajímavých lokalitách podle určení Vězeňské služby ČR.

Přeháníme?!

Zeptejte se na to kárného senátu JUDr. Šimíčka z NSS - anebo, ještě lépe. Jany Rotterové z České Lípy. Tu tímto žádáme, aby se redakci ozvala, rádi bychom se jí na její zkušenosti s nebezpečným psychopatem zeptali osobně. A nejlépe na kameru.

_________________

ZÁVĚREM:  Pokud jde o celkový dojem ze shlédnutého jednání, byl asi tento:

V justici vládne StB, která tam nikdy vládnout nepřestala. Ta má svoje "akční buňky" k terorizování občanů, zejména těch prozápadně či prodemokraticky orientovaných (sem mimochodem velmi dobře zapadá i věznění McCraee).

Nic na tom nezmění ani předsedykně NS s demokratickým myšlením, slušným vychováním a společensko-rodinným pozadím, která nedokáže - přes masivní sabotáž komunistických struktur - prosadit ani potrestání těch nejhorších zvěrstev, za která by se stydělo i gestapo.

Je sama, s formálními pravomocemi, které jsou jí - bez podpory ostatního aparátu - zhola k ničemu, vyjma demonstrace vlastní nemohoucnosti (byť současně i preciznosti, poctivosti a slušnosti).

Navrch v justici mají buňky bývalých estébáků a ruských agentů.

Konenčně - je třeba lepší ilustrace výše uvedeného, nežli bylo nadšené zvolání - byť asi jen koutkem uklouznuté - "obhájce" Zelenky, jinak soudce Vrchního soudu v Praze - po vynesení zprošťujcího verdiktu senátu NSS:

NU VOT CHARAŠÓ!

Zřejmě si chudák zrovna neuvědomil, že už není na schůzce o předávání úkolů na příští čtvrtletí u svých skutečných chlebodárců a pravých šéfů.

_______________________

 

Další bohaté materiály z dnešního dne - fotografie, fonozáznamy, komentáře ostatních, atd. - budou průběžně následovat tak, jak budou technicky zpracovávány, v co nejkratších možných lhůtách. 

_______________________

Předsedovi NSS Baxovi bude naším sdružením navrženo rozpuštění senátu 16 Kss pro zostuzení soudně-justiční praxe, naprostou neúčelnost a zbytečnost, ba škodlivsot jeho další existence.

_____________________

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/lazna-zustane-soudcem-karny-senat-nevyhovel-navrhu-na-odvolani/991280

_____________________

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Říjen 2013 22:38

  

Diskuze (6 příspěvků)
Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce
Oct 03 2013 20:50:06
** V tomto vlákně je diskuse k článku: Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce **

Neslýchané!
Pokud tento katastrofální stav naší justice bude nadále pokračovat, jistě se brzy dočkáme kromě přímé soudružské spolupráce StB s FSB - učenlivou pokračovatelkou KGB v Rusku, také transportů jejích obětí z Česka na Sibiř, jako za starých časů. Da zdravstvujet Sovětskij Sojuz, naš vernoj i balšoj drug!


www.lidovky.cz/ruske-tajne-sluzby-se-vra..._110104_ln_domov_mev
#5099
Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce
Oct 03 2013 21:16:11
Četla jsem tu hrůzu - teda popsané je to jako vždy skvěle, ale těším se až budete jednou stejně skvěle psát o něčem pozitivním.
Ten senát, který rozhodoval, mají strach rozhodnout spravedlivě, nebo jde spíš o korupci, nebo je to předem z jiného postu rozhodnuté..........
Chtělo by to vymyslet nějakou léčku. Schopný tým OČTŘ.

Asi to tak dnes mělo dopadnout, kdyby ne, nikdy byste se nezabývali tím dalším za oponou.
Už máte ale docela jasno o té sestavě škůdců.
Je to fakt na detektivku.

Možná se Vám ozvou někteří další, kterým bylo také ublíženo.

Tak snad usnete, já už někdy přemýšlím o tom, jestli by nebylo lepší se vystěhovat. Třeba do Chorvatska. M.
#5100
Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce
Oct 04 2013 05:27:55
Justiční zmrdi si přepychový rybník sami nevypustí, musíme to udělat my občané! Volit takovou politickou stranu, která zruší soudní definitivu (bezstarostná a ničím nerušená doživotnost v soudní funkci), aby se konečně našel první metr na tu zkorumpovanou justiční pakáž včetně kárných komisí. Doposud všechny opravné prostředky selhaly, a tak je potřeba použít mimořádný opravný prostředek, a to článek 23 LZPS.
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Není již pochyb o tom , že i blázen může v ČR soudit a
další amorální soudcokrati trestnou činnost svého kolegy kryjí (zneužití pravomoci veřejného činitele §158 tr.zk) dopouštějíc se takto sami trestného činu nadržování dle § 166 tr. zk.
#5101
Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce
Oct 04 2013 07:30:30
Uříznout někomu hlavu je naprosto v pořádku. To je můj PRÁVNÍ NÁZOR a za ten přece NEMŮŽU BÝT TRESTÁN. Děkuji našim právním skvostům, že mi to dokáží tak vysvětlit. Blázna prý NEMŮŽE BÝT TRESTÁN ZA SVŮJ PRÁVNÍ NÁZOR. Tak tuto větu může na obhajobu zvěrstev vymyslet jenom naprostej dement. Výborně ŠIMÍČKU, vrať se do konzumu rovnat banány do regálu.
#5102
Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce
Oct 04 2013 08:00:04
Prosím o co nejrychlejší zveřejnění audiozáznamu. Ten minulý z NSS včetně toho z hl. líčení u OS PH 10 jsem zkopíroval na dvacet CD a rozdal kolegům v práci, aby ho šířili dál. Aby lidé věděli jaká lůza nás chce soudit a brát za to neskutečné platy z našich daní.
______________

Dobrá připomínka pro naše kolegy, jakmile ho bude mít redakce technicky k dispozici, nebude se zveřejněním otálet ani minutu. JF
#5103
Lázna znovu před NSS, navrženo zbavení funkce
Oct 04 2013 13:30:50
Zdar, výborná práce.. myslím ten Lázna, mám za to že i toto kárné řízení je důsledkem toho prvního, které si inicioval ty..
#5109


Příspěvky do diskuse mohou přidávat pouze registrovaní čtenáři. Přihlašte se prosím zde.
Počet komentářů: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendář událostí
 
 
Last month October 2013 Next month
  M T W T F S S
week 40   1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anketa
 
 
Co s Bláznou?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Dnes 6521
mod_vvisit_counter Včera 6065
mod_vvisit_counter Tento týden 26728
mod_vvisit_counter Minulý týden 38340
mod_vvisit_counter Tento měsíc 151338
mod_vvisit_counter Minulý měsíc 187714
mod_vvisit_counter Celkem 4434317

Vaše IP: 195.113.134.44
Mozilla 5.0, 
Dnes je: 25. 10. 2013