JUDr. Pavel Němec - pozvánka na soud

Vážený pane ministře,              rád bych Vás tímto pozval na soudní přelíčení v trestní věci útoku na státní orgán, které se proti mé osobě koná před                          Obvodním soudem pro Prahu 7, Ovocný trh 14, Praha 1 – Staré Město, místnost č. 307 – III.p. ,             a to ve výroční den popravy Milady Horákové, tedy  v pondělí 27. června 2005 od 14 hodin.

Podstatou obžaloby jsou „mnohačetné útoky na čest, vážnost a úroveň kvalifikace“ čtyř soudkyň Obvodního soudu pro Prahu 9 (vesměs vyřizujících případ mých dětí), tamního místopředsedy soudu pro věci civilní, jakož i předsedy soudu, a to především (nikoliv výhradně) v souvislosti s jejich znalostmi teorie syndromu zavrženého rodiče, zákona o rodině a schopnosti je  aplikovat v praxi.
 
Současně a vzhledem ke skutečnosti, že jsem byl z věrohodných zdrojů upozorněn , že žádný právník mě proti polovině soudu zastupovat dobrovolně nebude chtít, dovoluji si Vám tímto nabídnout, abyste se mé obhajoby v dané kauze ujal Vy osobně.
 
Dále Vám zaručuji, že účast na tomto pojednávání (ať už aktivní či pasivní) Vám umožní takový rozhled po současné české justici, jaký na ministerstvu spravedlnosti nezískáte ani za 10 let.
 
S pozdravem

   Ing. Jiří Fiala
občanský aktivista