ÚTOK NA DEMOKRACII – DEN 1

Jak jsme již příznivce K 213 a všechny zájemce o stav současné české justice informovali, v pondělí, 27. června,  proběhlo před Obvodním soudem pro Prahu 7 první jednání ve věci údajného útoku na státní orgán, kterého se měl svou verbální kritikou soudkyň na Praze 9 dopustit mluvčí K 213 a Štrasburského výboru pan Ing. Jiří Fiala. Domníváme se, že je naší zpravodajskou povinností  informovat veřejnost o průběhu 1. dne jednání, které považujeme – jak název říká – za otevřený justiční útok na demokracii, a to v den 1.

Věc projednávající soudce Mgr. Tomáš Hájek nezačal zrovna nejšťastněji, když se nejprve pokusil na obžalovaném vyzkoušet stupeň arogance, který je tento ochoten snášet. Neudělil mu na začátek jednání slovo, ač obžalovaný o ně výslovně požádal a dokonce mu ani nehodlal umožnit vyjádřit se k přednesené obžalobě, kterou nepříliš přesvědčivě oddeklamovala státní zástupkyně JUDr. Ivona Horská.   Obžalovaný se tak dostal ke slovu až  při výslechu. Nutno říci, že obžalovaný předchozí aroganci s prvními slovy soudci okamžitě vrátil, když mu poděkoval za projednávání této kauzy ve výroční den justiční vraždy poslankyně Milady Horákové  a  požádal ho o uctění její památky, jakož i památky ostatních obětí zvůle totalitní justice minutou ticha. Soudce tuto žádost okamžitě odmítl, jenže to už veškerá  v jednací síni přítomná veřejnost stála na pokyn obžalovaného v pozoru a těmto obětem vzdávala poslední čest. Pan soudce, ani státní zástupkyně se sice do pozoru nepostavili, čímž dali nepokrytě najevo pohrdání současných justičních struktur těmito obětmi, ale na druhé straně jim nezbylo nic jiného nežli tuto obžalovaným přesně odměřenou minutu ticha mlčky strpět.
 
            Obrovská morální převaha veřejnosti v sále, jakož i její demonstrovaná odhodlanost a jednota stejně jako výjimečně zakoušený pocit bezmoci jindy mocných značně ovlivnily a předznamenaly další průběh jednání. 
 
            Jeho atmosféra byla do značné míry ovlivněna hromadící se veřejností na chodbě před jednací  místností, která se vehementně domáhala vstupu do již zcela zaplněného sálu. Nic nepomohly arogantní pokusy o zastrašení veřejnosti silou ze strany předsedajícího soudce, pouze situaci dále vyhrotily. Nakonec byl pan soudce zjevně vděčný za nabídku obžalovaného k uklidnění situace, neboť právě obžalovaný byl v tu chvíli jedinou osobou, kterou veřejnost na chodbě byla ochotná respektovat.
 
            Evidentní snahu soudce o tendenční vedení výslechu a vmanipulování obžalovaného do předem připraveného scénáře obžalovaný úspěšně dlouhodobě odrážel a nutno přiznat, že po zklidnění situace obžalovaným i pan soudce projevil kousek zdravého rozumu, když napříště přislíbil zajistit největší jednací sál v soudní budově na Ovocném trhu, aby k podobným situacím pokud možno nedocházelo.
 
            Paní státní zástupkyně jen velmi nelibě a zjevně těžce nesla požadavky obžalovaného na přešetření jejího duševního zdraví, ač v přípravném řízení bez sebemenších podkladů obžalovaného na psychiatrické prohlídky vehementně posílala.
 
Jako vždy stará písnička – pokud zvůli pácháme my jiným, tak je to přece hrozná zábava, ba samozřejmost, ale běda, když někdo zkusí – nebo i jen naznačí – něco podobného na nás, to se pak můžeme zbláznit vzteky a ponížením.
 
 
 
            Po výslechu obžalovaného předseda senátu další jednání odročil na 28. července od 9.00 hodin v místnosti č. 101 I.patro (OS P-7, Ovocný trh 14), kdy by měly proběhnout zejména výslechy tzv. „poškozených“ soudkyň z Prahy 9. Pokud proběhnou objektivně a podle pravidel, poskytnou výmluvný obraz o současné úrovni opatrovnické justice v českých zemích a jejích vykonavatelkách.
 
Veřejnost proto na toto velmi zajímavé pojednání srdečně zveme.
 
Ač projednávání tohoto případu lze vskutku označit za nejen divácky velmi zajímavé a poutavé, a to nejen skvělou obhajobou obžalovaného, ale zejména soudržností občanské společnosti, je tento případ bezesporu velmi zajímavým i po právní a věcné stránce, neboť otevřený útok nadutých justičních struktur na samu podstatu pro ně jistě nepříjemné demokracie zde ještě zaznamenán nebyl.
 
Přesto, nebo právě proto, chybí při projednávání této kauzy přítomnost médií, která – jako vždy, když jde o to ukázat současný stav justice v pravém světle – jaksi nevidí. Zato tatáž, dnes slepá média, jindy vysílají obšírné reportáže ze Dnů otevřených dveří na soudech, této potěmkinovské vesničky určené k ohlupování veřejnosti, zejména pak mládeže, která ještě neví, s kým má tu čest.
 
Na projednávání případu mluvčího K 213 pana Fialy kupodivu zapomněl předseda městského soudu Sváček mládež pozvat, ač by se právě tady dověděla za pár hodin o naší justici to, co jindy bude sbírat celá léta.  
 
 
Za K 213
Karel Hájek