Nepřipravený úředník Jícha

Vzdor úřednické definitivě, vzdor úřadu superúředníka, vzdor vysokým - a stále vzrůstajícím - platům, naprostá většina úředníků nemá základní potuchy o tom, co to je úředník a v čem spočívá služba veřejnosti v demokracii. 

 Protože se mi nezdály právní kvality a úvahy p. Jíchy z odboru správních agend M.č. Prahy 2, zažádal jsem si o jeho profesní životopis Životopis jsem nedostal, zato jsem se dozvěděl, jak velmi vadí úředníkům Prahy 2 (ale i dalším), že jsou zveřejňováni na našich stránkách a zejména pak paní starostce článek Jana Černochová otevřená... 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3043-jana-cernochova-otevrena

A jak mě za to velmi nemají rádi. 

K tomu je třeba dodat jen jediné - viz vyjádření níže, na dnešním zápisu z magistrátu. 

A protože to zjevně mnozí - resp. skoro všichni - úředníci dodnes neví, nechť si pár následujících řádek zkopírují, vytisknou a pověsí na stěnu do kanceláře, kde zrovna sedí. A budou to tyto postuláty : 

1.     Státní moc, a to i ta vykonávaná přes pověřené městské úřady, se vykonává zásadně veřejně a je pod neustálou kontrolou veřejnosti. Kdo to neví, nebo to nehodlá uznat, je nepřítelem demokracie a nemá ve státním, ani městském správním orgánu co pohledávat. 

2.      Samozřejmou součástí této kontroly je veřejná kontrola nad každým z úředníků, o to důležitější, oč hůře fungují vlastní kontrolní orgány úřadu. Ta  spočívá jak v monitorování jejich práce, kdykoliv je to uznáno zapotřebí, tak - a zejména - v přístupu k informacím o jejich profesním životě, dosavadní kariéře a především - vzdělání. 

3.     Komu z úředníků se to nelíbí, nechť státní (veřejnou) službu opustí a začne buďto podnikat, nebo se přesune do soukromého sektoru, kde jeho osobní informace mohou zajímat maximálně šéfa nebo majitele firmy. 

4.     Každý úředník musí být schopen rozlišit, co je veřejná a co soukromá stránka jeho života. Pro názornost : Pokud sedí ve svém úřadě, v pracovní době, v úředních hodinách a vyřizuje jednotlivé strany, je veřejným vždy a všechno, a to i zcela bez souhlasu kohokoliv. Automaticky. To platí hlavně pro pořizování jakéhokoliv záznamu, včetně videozáznamu, k jehož pořízení nikdo žádný a ničí souhlas nepotřebuje.  Pokud leží úředník po pracovní době na plovárně, nebo pokud o víkendu slaví na své zahradě narozeniny,  pak ano, k jeho nahrávání nebo monitorování potřebuje každý jeho souhlas.

V úřadu ale nikdy. 

5.      Komu se to nelíbí, platí bod 3 - nechť z veřejné služby okamžitě odejde. Už proto, že zjevně nepochopil její smysl. 

 

Řekněme, že každé povolání má své. Plusy i minusy. Plusem u stavu úřednického bezesporu je, že jejich "firma" nezkrachuje, že vždycky dostanou plat, navíc plat obvykle pravidelně zvyšovaný a dále - že pokud neudělají vskutku kolosální průšvih, obvykle je nikdo - až do důchodu - nevyhodí, a to ani za výkony, za které by všude jinde letěli už po měsíci. Tak ať si to laskavě uvědomí. 

A minusy, pokud to někomu natolik vadí, jsou výše - tedy ztráta profesního soukromí a pravidelná kontrola veřejností. 

Při povaze české veřejnosti ještě velmi sporadická a velmi mírná, až smírná, při stejných výkonech a chování většiny úředníků v jiných zemích by obyvatelstvo reagovalo dávno  daleko dramatičtěji. To nechť si také uvědomí. 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3066-jana-cernochova-otevrena-radnice-otevrene-taji

 A závěrem dodávám a zdůrazňuji, že samotné stanovisko p. Jíchy k poskytnutí svých profesních informací je podle mého názoru dostatečným důvodem k tomu, aby ve funkci skončil, stejně jako všichni, kdo se k tomuto stanovisku připojili, nebo ho veřejně podpořili. Pan tajemník samozřejmě v první řadě. 

 

A teď už řeč dokumentů : 

 NEPOSKYTNEME  !!! 

 

 A jak se velmi bojíme stránek K 213 a článků na nich... 

 

 

 

 Že jsme právě nedávno rozebírali, co o člověku vypovídá jeho podpis - tak tady máme, po soudkyni Křesťanové (moc křesťansky ani nevyhlíží, ani se nechová), další velmi názorný příklad. Ani nemusíte být příliš zběhlými odborníky na grafologii, abyste rychle pochopili, s kým máte tu čest... 

 

 

 

 A autor podpisu, p. Jícha z M.č. Prahy 2. Osobně. 

 

 

 

 

A takhle jsme to dneska hezky sepsali...

Protokol o nahlížení do spisu, spolu s komentářem k vyjádření p. Jíchy o tom, jak velmi mu vadí zveřejňovat svůj profesní životopis, a zvláště pak stránky K 213. 

________________

________________

 

 

 

 

_________________

_________________

Comments  

0 # Kedul 2019-10-08 17:48
Nedávno byla jistá reportáž v TV z jakési exekutorké dražby.
Všichni exekutoři měli automaticky rozmazané xichty, všichni ostatní musely novinářské zveřejnění jejich xichtů trpět bez možnosti jakékliv obrany ...
Falešné doklady pro úředníky, zákony pro ochranu úředníků, protiprávní jednání netrestáno .... co dodat ...
Zveřejnňování osobních údajů křivě obviněných od samého počástku soudního líčení .. veřejné pomluvání ještě před pravomocným rozhodnutím soudu ... a soudci .. ti v záběru nikde nikdy nejsou ... hm mtakže veřejnost soudu jako pojistka kontroly soudců ze strany veřejnosti zneužívána k veřejnému linči obžalovaných ... zatímco veřejní činitelé jsou chráneni až běda ... zajímavé pojetí práva .. takové bolševické že ... ono to totiž má být přesně naopak ... žádná jména žádné tváře nic ... jen xicht soudce prokurátora justiční stráže a provádění důkazů pro kontrolu jak se vlastně rozhoduje ...
0 # Kedul 2019-10-08 17:54
Co takové zvežejnění úplného jména věku a dalších osobních údajů po úspěšném odvolání po několika letech a zrušení rozsudku v plném rozsahu ještě předtím, než soud vůbec doplní alespoň odvolacím soudem nařízené dokazování ... v rádiu vysočina ... to je jako v pořádku? Co takhle soukromí zjevně křivě obžalovaného když i odvolací soud rozhodl v neveřejném zasedání ...co hovada policajti Myčko, Žigmundová, Štefáčku, Šlapáku a další šmejdi co ste mi vyhrožovali, že když se jako nepřiznám tak se postaráte aby se to všichni dozvěděli .. to je dokonaný trestný čin vydírání a zneužití pravomocí a opět vám teda běží úplně nová promlčecí lhůta... obyčejná tupá pomsta za úspěšné odvolání a nic víc ... už střádejte korunky namachrovánci z rádia .. bude Vás to stát hodně peněz .... až veřejnost uvidí tu ostudu policejního podvrhu a falšování dokonce videa z bezpečnostních kamer ... to vám ta advokátka poděkuje ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-08 18:55
Standardní zkřížení paží, vyjadřuje defenzivní negativní postoj a prozrazuje nejistotu a váhavost. Osoba nesouhlasí s tím co bude řečeno nebo provedeno. Zdroj: D. Lewis, Tajná řeč těla. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-08 18:58
No, a když už jsme u toho - tak takhle rozmáchlý óbr podpis znamená jediné : Vědomý nedostatek sebevědomí, s tím, že dotyčný právem pochybuje o sobě a svých schopnostech, resp. oprávněnosti svého současného zařazení - a tímto podpisem si snaží vzbudit a přivolat si sám sebedůvěru a odvahu. Zdroj : Životní zkušenost a znalosti z jiných kauz - ovšem ne takto výrazných. J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-09 07:47
Tomuhle říkám klasický podraz zaměstnavatele :

seznamzpravy.cz/.../...

Vůbec nepochybuji, že k letu s jedním motorem společnost dala pilotům pokyn, jinak by si to nikdy nedovolili. Ale, protože je z toho teď průser daleko větší, než se čekalo, a společnost by mohla přijít o licenci, hodí to na piloty - a myje si ruce.
Na tohle nechť je připraven každý, kdo na pokyn nadřízených dělá nějakou křivárnu. Až ho při ní chytí, všichni od něho dají samozřejmě ruce pryč, že je to jen jeho odpovědnost...
0 # Kedul 2019-10-09 08:54
Quoting Ing. Jiří Fiala:

Na tohle nechť je připraven každý, kdo na pokyn nadřízených dělá nějakou křivárnu. Až ho při ní chytí, všichni od něho dají samozřejmě ruce pryč, že je to jen jeho odpovědnost...Pokud ovšem nedělá ve státní zprávě, úředníka, policistu, státního zástupce, soudce a podobně .... tam je křivárna standardem vždy
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-09 10:17
Jenom do času.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 14:53
Tomuhle říkám klasický podraz zaměstnavatele....

Ze vzpomínek a zkušeností sice dávných, z dob totality ale i po ní, nicméně nejspíše dodnes platných: Český šéf většinou dosazen na základě nepotismu a nikoliv dle odbornosti a schopností, které si nahrazoval často jako samolibý diktátůrek a soudce všehomíra. Příkazy dle jeho "odbornosti" obvykle nesmyslné, nebo i v rozporu s platnými normami, nebo dokonce se jednalo příkaz k podvodu. Nevykonat jeho příkaz znamenalo okamžitý vyhazov. Navrhnout mu taktně "a co takto, získali bychom více? - Slovní ponižování pracovníka s vyhazovem. Vykonat jeho příkaz znamenalo dopustit se něčeho, co vede k neúspěchu podniku anebo by dokonce bylo trestným činem. A pak samozřejmě: Všechno se svede na pracovníka, ten zůstane osamocen. Vystihuje to dávný epigram K.H. Borovského: "Nechoď Vašku s pány na led, pán uklouzne, ale Vašek si za něj nohu zláme". Jenže - porovnáno se zahraniční zkušeností, český pracovník je přestrašený, a bojí se přijít o práci. Samozřejmě, v ČR chybí občanovi PRÁVNÍ jistota. Jistota, že se v případě sporu dovolá práva, resp. pomocí práva spravedlnosti.
Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-09 08:53
Pak kam jdou prostředky, vyždímané z chudáků, hlavně přes exekuce :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-09 10:15
DOPORUČUJI :
Pro milovníky historie, i objevů - pořad o francouzské agentce za 2. svět. války - nemálo i o napadení ČSR a záběrů od nás, včetně našich vagonů ve vlaku z Rakouska. Natáčeno bylo zjevně i v Lucerně. A také obraz Rakušana, zachraňujícího čest své vlasti a její obraz, coby nesouhlasné země s hitlerismem.

www.ceskatelevize.cz/.../21738256429
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-09 10:25
Víc výjimek a nejasností. Změna práva na informace jde na ruku úřadům, obstrukce státních firem neřeší

irozhlas.cz/.../...
0 # Kedul 2019-10-09 14:44
novinky.cz/.../...

Aaaaa to bude ta nova digitalni statni sprava ... vynalezce spravne pochopil kam patri vsechna lejna, ktera nase urednicka statni sprava denne vytvari ....bude potreba namontovat misu do kazde soudni sine aby mohl soudce okamzite dat kazdy svuj rozsudek tam kam patri bez zbytecnych prutahu ...

Jako dalsi skvela novinka bude slouzit tato instalace pro zavedeni tzv curankovneho a bobkovneho aby se zase mohly zvedat dane a prijimat dalsi armady budizknicemu .. to vite statisice mesicne za nic to ma jeden hodne velkej apetit se rozmnozit a deticky urednika se taky musi mit bez prace dobre ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 14:54
Koukám se na foto a podpis Jícha,
typický vychcánek, křupan, buran, v očích pýcha.
Zkřížené ruce, prohlížím si ho znovu a zase,
přemýšlejte koho Vám připomíná,
mě typické české Babišovsko - Zemanovské,
za státní peníze vykrmované prase.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 15:28
Viděl jsem stovky foto debilů zpředu,
a tak leccos popsat snad svedu.
Jícha, zmrd, čurák od pohledu.
Nechápu jak do tváře,
kameře ukázat se dokáže.
Už můj děd říkal, " politika je špína,
a státní správa jak veš líná".
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 15:26
Jestli by spíš než na tělesnou zdatnost neměli dbát na mravní výchovu. Řekl bych, že u policajtů je rozhodně důležitější. Tělesně zdatní mohou být - a obvykle jsou - zločinci, čím protřelejší, tím zdatnější - přesto pro spravedlnost nepoužitelní :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 15:27
ODS startuje novou kampaň. Ale řekl bych, že nová hesla - se starými lidmi, jí mnoho nepomohou...

Ta naše demokracie česká, ta je tak falešná, nehezká,
říkal to už i Karel Kryl,
i já bych z toho soudruzi blil.
V osmadevadesátém byla to fraška,
na post prezidenta dosazeného komedianta, ožralu Vaška.
A o té doby,
sklízíme trpké plody. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 19:28
Ždímání nešťastných občánků narazilo na tuhý odpor :

Proti zvýšení soudních poplatků se zvedl odpor, chybí analýza

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 19:29
Nejprve vždy zamést před vlastním prahem :

Dozor u „píchaček“ a oběd na 30 minut: Soud řeší podivné poměry u ostravských žalobců

ceska-justice.cz/.../...
0 # Kedul 2019-10-11 07:40
Quoting Ing. Jiří Fiala:
Nejprve vždy zamést před vlastním prahem :

Dozor u „píchaček“ a oběd na 30 minut: Soud řeší podivné poměry u ostravských žalobců

ceska-justice.cz/.../...


S pohledu platneho prava, kazda sekunda kdy muze prokurator skodit na urade misto dlabani obeda je pro pravni stat spatna .... je dobre ze alespon takto maji tito sebereflexi a stezovali si na to ze je nadrizena nuti skodit plnou pracovni dobu
S pohledu brani 100 000 mesicne za zneuzivani pravomoci a pracovniho prava se samozrejme jedna o naprosto legitimni pozadavekj nadrizeneho a jestli se jim to nelibilo mohli odejit do soukromeho sektoru kde by je mozna u pasu za 15 hrubo zamestnali s tim ze by meli hlidane i prestavky na toaletu a dalsi vymozenosti zarizene pro normalni obcany ...tedy nevim na co si stezuji...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 19:30
Podle Unie obhájců bylo vzetí soudce Elischera do vazby nezákonné

ceska-justice.cz/.../...
________

To tak !! Aby tak ještě došlo i na ně !!
0 # Kedul 2019-10-11 07:42
Quoting Ing. Jiří Fiala:
Podle Unie obhájců bylo vzetí soudce Elischera do vazby nezákonné

ceska-justice.cz/.../...
________

To tak !! Aby tak ještě došlo i na ně !!


A kde byla a je unie obhajcu CAK a podobne spolky typu vcelari nebo zahradkari kdyz Vas pane Fialo protipravne uveznila justicni mafie na podklade neplatne vyzvy k nastupu trestu?
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 19:31
Bruselu se nelíbí tresty pro soudce v Polsku :

Brusel žene Polsko k soudu EU. Nelíbí se mu tresty pro neukázněné soudce

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
________

Možná by tedy mohl navrhnout tresty vlastní … Ale ne to, že je nikdo trestat nebude - to už tady máme, a je to cesta do pekel.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-10 19:32
Úředník nedostane …

Úředník osvobozený v kauze ProMoPro miliony za stíhání nedostane

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 11:51
Koho si vybral, tak toho tam teď má …

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-10-11 15:12
Sháníte zaměstnání. Obraťte se s důvěrou na pracovní úřad. Jsme tu pro vás.
Vždyť i vaši zákonodárci dojíždějí do zaměstnání.
J.K.
mesec.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.