Soudkyně : Prý nemáme výhrady ...

Lepší vtip jsem ještě neslyšel... 

 Mimochodem, všimněte si, jak rychle dokáží odpovídat, když chtějí... 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

 Pan

Mgr. Radomír Adámek

ministerstvo spravedlnosti ČR

            Vážený pane magistře,

Váš dopis ze dne 8.11. má několik bodů, ke kterým bych se rád vyjádřil, protože neodpovídají skutečnosti.

§  Pokud ministerstvo, ani ministr do výběru nových soudců nijak nezasahují, tak by mě zajímalo, k čemu potřebují soudci ještě nezávislou radu soudnictví, když už ji dávno stejně mají. Podle toho, co říkávali oni sami, tak prý právě k tomu, aby mohli „nezávisle vybírat nové soudce“ a ministerstvo jim do toho nezasahovalo. Že nezasahuje už nyní, je tedy protimluv a rozpor, který bych rád, aby byl objasněn.

§  Nehodláme zpochybňovat právo presidenta jmenovat nové soudce, ale současně chceme, aby se mohl rozhodovat na základě skutečně úplných a objektivních informací, a ty, podle našeho názoru, nemá a justice mu je není schopna dodat. Už proto, že úspěšnost či perspektivnost soudců posuzuje podle zcela jiných kritérií, než jak to chápe veřejnost, zejména pak ta, co se účastní soudních řízení.

§  Pokud u předložených kandidátů nebyly zjištěny žádné pochybnosti ohledně jejich odborné úrovně a morálních předpokladů, tak je to jenom proto, že je jednoduše nikdo nezjišťoval.

§  A pokud má být výběrové řízení transparentní, tak Vás žádám, aby nám bylo s předstihem oznámeno, kdy a kde se bude konat další kolo - s tím, že tam bude naše sdružení nejen přizváno, ale také bude mít právo klást kandidátům (zde spíše kandidátkám) otázky - a na základě těchto otázek a odpovědí pak může zpracovat vyjádření k jednotlivým kandidátům, včetně námitek vůči nim, podle kterých se pak může president rozhodnout. Pak teprve můžete napsat, že jsme žádné námitky neměli, pokud je nebudeme mít, ale už teď Vás mohu ubezpečit, že jich budeme mít celou řadu, a zcela podstatných. A to v obou směrech - jak co do morální a mravní, tak i co do úrovně profesní vyspělosti.

Nevím, nakolik jste četl dopis, podaný presidentovi republiky (viz Nové soudkyně : Proč to děláte, pane presidente ? (k213.cz)), ale zdá se mi, že vůbec - protože už v něm jsou některé zásadní námitky vůči  profesní připravenosti kandidátů obsaženy.

Obecně lze říci, že máme zcela zásadní výhrady k profesní vybavenosti a připravenosti již stávajících soudců, natož pak soudců nových, kteří nemají žádné zkušenosti. Tyto výhrady se týkají především přípravy a znalostí z oboru opatrovnictví, ve kterém se naše sdružení především pohybuje. Pokud máme tyto výhrady ke stávajícím soudcům - a ti pak vybírají skoro výhradně soudce nové - lze sotva očekávat, že vyberou takové, kteří by požadavky na efektivní řešení opatrovnických věcí splňovali.

Pokud jde o genderovou vyváženost, pokud nechápete její zcela zásadní dopad na výkon spravedlnosti, jste na tom místě zjevně omylem.

Pokud není přístup k funkci soudce nijak omezen, jak tvrdíte, pak je na Vás, abyste vysvětlil, jak je možné, že 90% jmenovaných tvoří kandidátky, když v populaci je jejich podíl 50%.

Že mezinárodní organizace nic nerozporují, tak tomu rád věřím, protože jediné, co ty zajímá, je podíl žen - nikoliv mužů, a to už proto, že muži žádné genderové organizace - bohužel - nemají. Což ovšem rozhodně neznamená, že je to v pořádku.

Zejména při výkonu práva je často pohled ženský a mužský naprosto odlišný, a to nejen v opatrovnictví, ale i při celé řadě deliktů, ať už jde o domácí násilí nebo delikty sexuální povahy, anebo i jiné kriminální činy, pokud jsou motivovány, nebo odrážejí rozpory mezi pohlavími.

Jmenovat 90 % soudkyň znamená přímo kodifikovat nerovnost a nespravedlnost při výkonu práva, nemluvě o skutečnosti, že ženy jsou k výkonu profese soudkyň disponovány daleko méně nežli muži (viz už jen odolnost vůči stresu) - a tvoří-li většinu jmenovaných soudců, je to systém už á priori nespravedlivý, nespravedlivě nastavený a v konečném důsledku také neefektivní.

Vysvětlení, proč mezi kandidáty tvoří muži pranepatrné procento, bych proto od Vás rád slyšel. Že by se jich tak málo chtělo stát soudci, za současných podmínek, tak tomu jistě nevěříte ani Vy.

Očekávám Vaše vyrozumění o způsobu, místě a čase zapojení veřejnosti - tedy především našeho sdružení - do - jak Vy píšete - zcela transparentního výběrového řízení nových soudcovských kandidátů.

            S pozdravem

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                             předseda o.s. K 213

 

 

 

_____________________________

_____________________________

 

 

 Výběr soudců předkládejte veřejnosti (k213.cz)

 

Nové soudkyně : Proč to děláte, pane presidente ? (k213.cz)

 

Nové soudkyně : President to přehrál na Dona Pabla (k213.cz) 

 

______________________________

______________________________

 

 RE: MSP - 98/2022

 

Vážený pane inženýre,

 

v reakci na Vaši žádost sděluji, že v souladu s ust. § 31 odst. 2 vyhlášky č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, je pohovor před výběrovou komisí v rámci výběrového řízení na funkci soudce veřejný. Pokládat uchazečům otázky ze strany veřejnosti však možné není. Informace o vyhlášených výběrových řízeních naleznete na webu www.justice.cz, přičemž informace o konání pohovorů může poskytnout krajský soud, v jehož obvodu se pohovor uskuteční.

 

S pozdravem    

 

Mgr. Radomír Adámek

vedoucí oddělení personálních agend justice

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 436

e-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

_____________________________

RE: MSP - 98/2022

 
Dobrý večer,

co není možné dnes, bude možné zítra. Prostě se to zavede. Nevím, jak jinak by občanská společnost mohla vykonávat dohled a dozor nad řádným průběhem výběrového řízení, když by se ani nesměla na nic zeptat. A zvláště pak za situace, kdy většina soudců - jak jsem již konstatoval - sama nemá z oboru nejen dostatečné, ale prakticky žádné znalosti, tudíž ani nevědí, na co a jak by se měli zeptat.
A teprve na základě odpovědí se pak lze k jednotlivým kandidátům vyjádřit.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

 

 

 

_____________________________

_____________________________

 

 

 

_______________________________

_______________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-10 15:49
Stanjura dnes přidal miliony soudům.
Chce mu to připomenout že by měli ubrat hlavně na podrazech co dělají... Ku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-10 20:19
Prý před kolapsem...

blesk.cz/.../...
________________

Pokud je, tak ze zcela jiných důvodů než jsou platy zaměstnanců. A současné justice by žádná škoda nebyla, ani kdyby ji zavřeli zítra.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-10 20:20
Spor o romské žáky Česko prohrálo, špatná praxe pokračuje

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.